Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Här måste förskolegården bli större

DEBATT. Barnen är värda bättre förskolegårdar. Barnen är de stora förlorarna i dagens stadsplanering. Barnens behov räknas bort.

Förra veckan skickade vi in ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden i Hägersten-Liljeholmen om hur förskolegården vid Rosteriet i Liljeholmen kan förbättras. Förslaget (som finns här nedan) är utvecklat i samverkan mellan nätverket för barns utemiljö, Bums och föräldrar på förskolan.

Förskolan är populär, men problemet är (som på så många andra förskolor) utemiljön och gården. Problemen framkommer tydligt i bakgrundsbeskrivningen till medborgarförslaget. Situationen skulle radikalt kunna förbättras genom att flytta ett staket och en gångväg.

Vi hoppas att detta initiativ även ska inspirera andra föräldrar att kontakta oss för hjälp eller själva lämna in medborgarförslag för sina barns förskolegårdar.

Bums har sedan våren 2016 arbetat för att väcka opinion för en bättre utemiljö för allas våra barn. Vi arrangerar seminarier, uppvaktar politiker och byggherrar, skriver debattartiklar, mm. Vi lanserar nu en ny ”tjänst” – där vi erbjuder hjälp till föräldrar att se vad som går att göra för att förbättra befintliga gårdar.

En rundvandring i våra nya stadsdelar ger ett nedslående intryck av barnens miljö. Försämringen av barnmiljön kommer att fortsätta om inget görs. En granskning av 25 stadsutvecklingsplaner i landets storstadsregioner är minst sagt alarmerande. I de planerade områdena visar sig 80% av förskolegårdarna ligga i omöjliga lägen på mörka innegårdar.


Elisabeth Edsjö och Karin Schibbye, Bums, föräldrar på Rosteriet

FAKTA
En grundförutsättning för att barnen ska utvecklas bra är deras fria lek utomhus. Stockholm och Sverige har varit berömt för våra vackra och genomtänkta satsningar på barns grundläggande lek- och rörelsebehov. Men idag blåser andra vindar.

Förskolor i nya och planerade bostadskvarter i Stockholm ligger ofta i bottenvåningen på höga hus i slutna kvarter. En stor del av gården ligger i slagskugga. Det är små gårdar som ofta ska delas med de boende. Detta innebär störningar och konflikter med dem som bor runt gården.

Barngrupperna hänvisas till närliggande allmänna parker, men parkerna klarar inte den ökade användningen utan slits ned. Minsta störning i personalsituationen leder till att barnen inte kommer ut alls. Även när det gäller friliggande förskolor är gårdarna ofta för små och saknar viktiga kvaliteter.

BUMS (Barns Utemilijö i Staden) arbetar för en bättre utemiljö för våra barn. barnsutemiljo.com

MEDBORGARFÖRSLAG
Till Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsnämnd


Förslag – flytta staketet
Vi föreslår att gården till Rosteriets förskola utvidgas. Detta möjliggörs genom att gång – och cykelvägen sydväst om gården flyttas 7-8 m mot sydväst.  (Se illustrationer)

Den befintliga gården är 685 m2. Efter utvidgning blir den ca 1540 m2

Motivering
(1) Forskning och Boverket
Förskolegården är ett viktigt pedagogiskt rum där barn ska kunna röra på sig – fritt och utforskande. Barn ska få klättra, hoppa, kravla, åla, skutta, klänga och ha tillräckligt med utrymme att springa och få upp farten.  Forskningen är entydig. Utomhusleken är viktig för barns fysiska och psykiska hälsa, för deras sociala träning, koncentration och inlärningsförmåga. Men utomhuslek kräver utrymme, ytan spelar roll. När ytan är mindre än 20 – 25 kvm/barn blir trängseln stor och markytan slits hårt; gräs ersätts med plastgräs och gummimattor och inslag av växtlighet försvinner. Boverket rekommenderar 40 kvm/barn.

(2) Dagens situation på Rosteriet
Situationen på förskolan Rosteriets gård är ett tydligt exempel på vad som händer när gården blir för liten – här endast ca 5,7 kvm/barn. Gården består helt av konstmaterial och den enda växtligheten är fem små träd. Alla buskar finns på andra sidan staketet.  Här vistas idag 120 barn på en yta av 685 kvm, en yta som är mindre än 15 % av den yta som Boverket rekommenderar. Hit hänvisas barnen under en stor del av sin vakna tid. 

Trängsel är ett stort problem också därför att den hindrar konstruktiv lek och leder till konflikter. Stora barn uppmanas att leka stillsamt för att inte de små ska komma till skada. Föräldrar uppmanas tillbringa så kort tid som möjligt på gården när de hämtar sina barn.

Ytterligare ett problem är klimatet på gården. Den ligger i sydvästläge med endast små solparasoller som skydd, ett solsegel i ett hörn samt en partiellt skuggande pergola. Parasollerna och solseglet ger enbart skugga mitt på dagen. De svarta fönsterblecken blir så varma att barn bränt sig. Personalen har förbättrat det de kan genom att t.ex. klä in en betongmur med trä, kompletterat med pergolan och solseglet som skuggar sandlådorna. 

Barnen blir överhettade och en mamma berättar att hennes barn drack 0,5 liter vatten när hen kom hem. Den varma sommaren förra året innebar att personalen valde att stanna inne vissa dagar. Pga. risken för höga temperaturer kommer årets sommaravslutning inte att vara gemensam ute på gården utan varje avdelning har sin egen avslutning inomhus.

Plastmaterialen leder till en betydligt högre marktemperatur än gräs. (När gräs en het dag har en temperatur av + 25,5 grader är det +47,2 grader på konstgräs.) Heta dagar är gården nästan omöjlig att vara på, en förälder har uppmätt +45 grader på gården. Varma dagar i år duschade personalen barnen med vattensprutor – inte bara för att det var en kul lek.  

Gården är helt platt, utan rumsindelning och det enda som finns att klättra på är bänkarna och en liten rutschbana. Tidigare fanns kuber, som dock inte var byggda för att klättra på utan utgjorde en säkerhetsrisk med spikar som stack ut. Högsta höjden på gården är den låga lilla rutschbanan. Barnen klättrar nu på och över stängslet. Gården är för liten för att rymma en klätterställning utifrån de krav på säkerhetsyta som gäller. (3-5 m; SS EN 1176. )

Redan den nuvarande gården ligger på parkmark. En utvidgning innebär därför inget behov av ändring i detaljplan.

 Barnen tillbringar alla dagar utom en förmiddag på gården. Som regel går man ut en förmiddag i veckan. Men om någon i personalen är sjuk blir det kanske ingen utflykt den veckan. Föräldrarna vittnar om att personalen gör allt de kan – men alla skulle må så mycket bättre av en bra gård. 

Utvidga gården!
För att något förbättra förutsättningarna skulle angränsande mark kunna inkorporeras.  Träden och buskagen skulle ge barnen skuggade partier att dra sig undan till och ytan för lek och spring skulle mer än fördubblas och utrymme skapas för en klätterställning.

Den yta som ligger mellan gång-och cykelvägen och Fruktparken är idag en outnyttjad yta, ingen vistas där, inga barn leker där. Genom att gångvägen flyttas 7-8 m mot sydväst kan denna yta läggas till förskolegården. Även mot norr kan man göra en utvidgning genom att gårdens staket flyttas till den angränsande gångvägens kant.

Detta förslag, som utformats av BUMS tillsammans med föräldrar och personal, har diskuterats på ett förskoleråd på förskolan den 22 maj. Samtliga närvarande föräldrarepresentanter för de sju avdelningarna gav sitt stöd till förslaget och vittnade om det akuta behovet av en större och en mer stimulerande och hälsosam gård. 

Barnen som växer upp i staden måste få ta plats och här finns mark att ta i anspråk. Vi förslår att den angränsande parkmarken upplåts till förskolan.

BUMS – Barns utemiljö i staden
Elisabeth Edsjö, arkitekt
Tor Edsjö, arkitekt
Clarissa Kugelberg, kulturantropolog
Karin Schibbye, landskapsarkitekt
Föräldrarepresentanter på förskolan–
Avdelningen Opalen
Avdelningen Rubinen
Avdelningen Smaragden
Avdelningen Diamanten
Avdelningen Korallen
Avdelningen Graniten
Avdelningen Kristallen

Publicerad 14:22, 24 september 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Ny utställning på Färgfabriken: Beckers konstnärsstipendium 2021 till Youngjae Lih

    13 mars kl.11:00 - 30 maj kl.17:00
  2. Färgfabriken: Utställningen Jävla kritiker!

    13 mars kl.11:00 - 16 maj kl.17:00
  3. Liljeholmskajens Fototävling Årets bild 2021

    31 mars kl.08:00 - 30 april kl.23:30
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: