Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Förslag: Så ska nya ungdomens hus i Liljeholmen fyllas med innehåll

Om knappt ett år kan en ungdomsmottagning och en ungdomsgård öppna i fastigheten Lilla Katrineberg 2, gamla folkskolan i Liljeholmen.  

Det är stadsdelsförvaltningen i Hägersten-Liljeholmen tillsammans med Region Stockholm som planerar att  etablera ett ungdomens hus i egen regi så för alla studerande ungdomar i området. 

Fastigheten är tänkt att utnyttjas som en ungdomsmottagning i delad regi med Region Stockholm och samutnyttjas av nämndens ungdomsgård och nämndens fältassistenter under vissa delar av dygnet. 

– Genom att lokalen kan samutnyttjas av flera verksamheter så minskar stadsdelsnämndens ekonomiska engagemang i form av driftskostnader och etableringskostnader, skriver förvaltningen i underlaget till kommande mötet med stadsdelsnämnden.

LÄS ÄVEN: Abit: Nya ungdomshuset i Liljeholmen – en prioriterad fråga

Samtidigt flyttas ungdomsverksamheten på Sannadals Café i Gröndal ungdomsmottagningen i Midsommarkransen nya ungdomshuset i Liljeholmen. 

Lokalen får en planlösning med många små rum för att kunna användas på ett flexibelt sätt. 

– Det kommer finnas några större rum för både besök av skolklasser under dagtid och för fritidsverksamhet kvällstid. Under dagtid används lokalerna av barnmorskor och kuratorer samt som kontorsrum för arbetsledning och administration. På eftermiddagar och kvällstid fylls lokalen av fritidsverksamhet för unga. Möjligheter finns även att låta föreningslivet till självkostnadspris använda lokalerna för möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller andra fritidssysselsättningar.

– Placeringen av lokalen är optimal för så väl ungdomsmottagningen som fritidsverksamheten, då många unga dagligen rör sig i närområdet alldeles invid en knutpunkt i kollektivtrafiken.

LÄS ÄVEN: Debatt: Vi grannar vill inte ha en ungdomsgård här

Fritidsverksamheten som planeras är främst riktad till unga i tonåren men kan även erbjudas för både yngre och äldre personer. De unga erbjuds fritidsverksamhet utifrån sina behov och levnadsmönster. 

– Tanken är att erbjuda någonting för alla och att var och en känner sig välkommen att vara precis som den är. Verksamheten ska tillgodose behov hos olika grupper; flickor, pojkar, ickebinära, nyanlända unga, unga inom HBTQ, unga med olika funktionsnedsättningar och unga med specialintressen. 

I fritidsverksamheten ska besökarna få stöd i att utveckla sina intressen under ledning av anställda fritidsledare och engagerade vuxna från föreningsliv och övrigt civilsamhälle.

– Verksamheten arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa, tobak, alkohol, andra droger och antisocialt beteende. Ambitionen är att tillföra skyddsfaktorer för de unga i form av en meningsfull fritid. Verksamheten har en bas av stadsdelsförvaltningen anställda fritidsledare och fältassistenter. 

Förvaltningen skriver även att den kommunalt finansierade delen kompletteras med verksamhet i samverkan med det lokala föreningslivet. Verksamheten består av planerade gruppaktiviteter. Inriktning och tema bestäms av deltagande ungdomar och vuxna tillsammans. I lokalen kommer det att finnas möjlighet till multimedia, bild och form-aktiviteter, dans/sportrum, matlagning, studier och läxläsning. 

LÄS ÄVEN: Replik: Ungdomsgården och dess användare är hjärtligt välkomna

Ungdomsmottagningen ska vara ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och övrigt hälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs av kommunen.

– En ungdomsmottagning har till uppgift att förmedla kunskap, ge information, stöd och behandling/tidiga insatser inom området sexuell, reproduktiv, psykisk och psykosocial hälsa. Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma riskfaktorer och utsatthet samt bistå ungdomar i att tillvarata egna resurser och stärka friskfaktorer.

Ungdomsmottagningen ska på så sätt ha en viktig roll i det förebyggande hälsoarbetet. 

Mottagningen ska även ta emot studiebesök från till exempel skolor, föreningar och fritidsgårdar. Grupperna tas emot på mottagningen och fungerar som ett komplement till skolornas sex- och samlevnadsundervisning.

– Alla i årskurs åtta inom upptagningsområdet besöker årligen mottagningen för att få information, undervisning och möjlighet att få svar på frågor. Ungdomsmottagningen bemannas av barnmorskor anställda av Region Stockholm och av kuratorer anställda av stadsdelsförvaltningen, skriver förvaltningen.

Eftersom stadsdelsnämnden delar lokal med Region Stockholm och samtidigt avvecklar ungdomsmottagningen i Midsommarkransen blir den totala årshyran lägre. Öppna förskolan fortsätter sin verksamhet i befintliga lokaler i Gröndal.

Projektet erhöll bygglov 27 april och förutsatt att bygglovet inte överklagas beräknar Fastighetskontoret ombyggnationer påbörjas under hösten och lokalen kan färdigställas under februari 2021, så att verksamhet kan påbörjas i mars 2021. 

Ärendet är uppe på nästa möte med stadsdelsnämnden 28 maj.

Bild: Holger Ellgaard

Publicerad 11:37, 15 maj 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: