Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Radhuslägenheter istället för butikslokaler i Västertorp C

Västertorps centrum kan få ett antal radhuslägenheter. I korsningen Lugntorpsvägen och Vasaloppsvägen planeras för två nya flerbostadshus med sammanlagt 50 lägenheter.

HEBA Fastigheter äger marken och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds är positiva till det förslag på detaljplan som nu ligger ute ute på remiss.

Planen innebär att två lamellhus i fyra-fem våningar byggs utefter Störtloppsvägen. I bottenvåningen mot gatan planeras radhuslägenheter med egen ingång och uteplats med yta för plantering.

Radhuslägenheterna ligger mitt emot de lokaler som finns i bottenvåningen på andra sidan Störtloppsvägen.

Stadsdelsförvaltningen och nämnden gillar att det blir fler bostäder i området  samt att nybyggnationen inte avviker för mycket från de befintliga husen.

– Husen i planförslaget följer områdets karaktär i form av höjd och fasadmaterial. Störtloppsvägen med omnejd karaktäriseras idag till stor del av det röda teglet som klär husen. Av denna anledning föreslås den nya bebyggelsen också ha fasad i rött tegel. Man fortsätter också efterleva karaktärsstrukturen hus i park som är tidstypiskt för områden byggda på 1940-talet då Västertorp också byggdes. I övrigt innebär planförslaget små förändringar i stadsbilden, skriver förvaltningen i sitt remissvar till stadsbyggnadskontoret.

Men stadsdelsförvaltningen har synpunkter på gränsdragningen mellan kvartersmarken och allmän platsmark runt planområdet. 

– I planområdets nordvästra del vid Lugntorpsvägen finns en parkväg där plangränsen i dagsläget kapar vägen. Stadsdelsförvaltningen önskar att planområdesgränsen dras om så att parkvägen antingen helt hamnar på kvartersmark eller helt på parkmark. Detta för att få en tydlighet i vem som ansvarar för drift och skötsel av vägen, skriver förvaltningen och fortsätter: 

– Vid planområdets östra gräns mot Störtloppsvägen föreslås en gångbana där det i dagsläget saknas en. Gångbanan kommer att anläggas på kvartersmark men det framgår inte om gångbanan kommer bli ett x-område som allmänheten får nyttja eller om den kommer vara en privat väg. En privat väg på platsen bedömer stadsdelsförvaltningen som olämplig då resten av Störtloppsvägen är gatumark och tillgänglig för allmänheten. 

Om gångbanan är tänkt att bli x-område föreslår stadsdelsförvaltningen istället att gångbanan ska bli gatumark för att drift och skötsel lättare ska kunna sammanvävas med drift och skötsel av övriga Störtloppsvägen som består av just gatumark

– Eftersom staden inte kan eller bör skänka bort mark föreslår stadsdelsförvaltningen en fastighetsjustering där mark från fastighetens östra sida mot Störtloppsvägen tas i anspråk av staden. Om trottoaren skall vara lika bred som på andra sidan Störtloppsvägen (ca 1,6 m) behöver staden enligt förvaltningens beräkningar ta ca 126 kvm i anspråk. Detta kan kompletteras genom att fastighetsgränsen dras om med 126 kvm på fastighetens västra sida så att parkvägen som idag kapas av fastighetsgränsen istället helt hamnar innanför fastigheten. Justeringen blir ett nollsummespel och ingen mark skänks bort samtidigt som fastighetsägarens fastighet inte blir mindre, skriver förvaltningen.

Kommentarer på Bättre stadsdels Facebooksida.

Bild: Stockholms stad

Publicerad 18:43, 15 september 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Färgfabrikens vårmarknad 20-21 mars

    20 mars kl.11:00 - 21 mars kl.17:00
  2. Edelcrantzloppisen 2021

    18 april kl.11:00 - 15:00
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Äter du pizza idag?

View Results

Publicerad 20:29, 1 januari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: