Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

debatt

Debatt: Så kan för små förskolegårdar undvikas

DEBATT. Den 27 februari publicerar Bättre stadsdel en artikel om att nya förskolan Zachrisberg i Årstaberg byggs med en förskolegård på 6,7 kvadratmeter per barn, en lekyta långt under boverkets rekommendationer. Boverket rekommenderar 40 kvadratmeter per barn.

Stockholms stad har beslutat om ett antal fokusområden som ”beslutsfattare och medarbetare ska beakta barnperspektivet och omsätta barnets rättigheter i alla beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet”.

Detta program sträckte sig från 2018 till 2022. Tar detta fokusområde slut 2023?

I stadens budget för 2023 står det att ”Nämnden ska i ett tidigt skede, planera för kvalitativa skol- och förskolegårdar med välfungerande friytor”.

Stadens partier har fattat beslut om att barn ska ha möjlighet att ha inflytande över och vara delaktiga i stadens utveckling, stadsplanering och samhällsplanering. Men i de fall andra intressen tillåts väga tyngre och får företräde krävs att det redovisas att barnets bästa har beaktats och att det ska motiveras varför annat intresse har fått ta över. Eventuella kompenserande åtgärder ska också redovisas.

Det förefaller underligt om stadens förtroendevalda fattar dessa beslut, och sedan struntar i att ”motivera varför annat intresse har fått ta över.” 

Vi vet ju vad som styr, ekonomi och byggbolagen. Varför besluta om program och fokusområden samt att följa barnkonventionen och den ”integrerad barnkonsekvensanalys?

LÄS ÄVEN: Debatt: Därför måste förslaget till den nya förskolegården i Årstaberg avvisas

Staden fattar beslut om program som ska gynna stadens barn och unga utan att följa dessa program. Däribland barnkonventionen som är svensk lag. Partierna ska inte fatta beslut om program som de inte vill följa, då enkelt är det. Därför kan de inte motivera sina förslag.

Man borde istället minska antalet bostäder, inga skyskrapor, inga utsläppsgårdar. Men nu minskar andelen förskolebarn, så personalen kanske kan göra utflykter i närområdet.

Artikeln i Bättre stadsdel avslutas med: ”De rödgröna skriver att de kommer framöver vara extra uppmärksamma på projekt där förskolegårdar riskerar att bli för små”.

Riskerar var ordet.

Bengt Sundell (V), Aspudden

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 13:37, 28 februari 2023

Better neighborhood

redaktionen@battrestadsdel.se

Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

I veckan frågade Bättre stadsdels reportrar folk i Fruängens centrum: Vad vill du läsa om i din digitala lokaltidning?

Torsten, Skåne 
– Jag vill läsa om utvecklingen av området, ombyggnationer. Vad som händer, vad som är på gång och sådant. 

Hasse, Fredshäll
Jag vill läsa lite om idrott i lokalområdet, de lokala lagen. Men också vad som händer runtomkring, med miljön, ombyggnationer och dylikt. Där jag bor ska de till exempel eventuellt flytta på en fotbollsplan. Sådant vill jag läsa om. 

Christina, Värmland
– Jag vill veta vad som händer i närområdet. Allt från olika typer av evenemang till info från stadsdelen eller kommunen. Intervjuer med lokala krögare, butiksägare är också intressant.

Linnea, Fruängen 
– Ungdomsidrott skulle vara kul, då jag är aktiv. Så man visar vad vi gör! Men såklart vad som händer och kommer hända i området också!

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack! 

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Här finns Bättre stadsdels nyhetsbrev 

Publicerad 16:15, 9 maj 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: