Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Replik: Därför fortsätter vi dumpa snö i Vinterviken

Detta är en replik på Debatt: Därför måste kommunen hitta en annan lösning för snömassorna

Svar från exploateringskontoret:
REPLIK. Landtippar i ytterstaden är framtagna i samarbete mellan trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt miljöförvaltningen. Trafikkontoret använder platsen för snöupplag vid stora snöfall för att kunna upprätthålla framkomlighet för allmänheten och samhällsviktiga funktioner.

✅  Prenumerera på Bättre stadsdels nyhetsbrev? Det gör du här👍  

Eftersom det är brist på uppläggningsplatser i området kommer Trafikkontoret att behöva använda platsen vid stora snöfall även kommande år.
Mauritz E. Montgomery, projektledare, exploateringskontoret

Svar från trafikkontoret:
REPLIK. Det ingår i trafikkontorets uppdrag att snöröja och halkbekämpa när det finns behov. Trafikkontorets entreprenörer snöröjer när det anses vara nödvändigt. Utöver att ploga och halkbekämpa forslar vi även bort en viss snömängd för att säkerställa framkomligheten på stadens gator.

Transporterna av snön innebär en miljöbelastning. Därför bygger trafikkontorets strategi för snöbortforsling på att transportsträckorna ska minimeras. I Stockholms stad körs snön från innerstaden till stadens fyra sjötippar och från ytterstaden till snöupplag på land.

LÄS ÄVEN: Trafikkontoret: Därför snöröjs cykelbanor och trottoarer olika

Av hänsyn till miljön undviker vi att köra bort snö utom i de fall där snöhögar hindrar framkomligheten eller utgör trafikfara. Snö som forslas bort från gator och torg klassas som avfall enligt Naturvårdsverkets definition. Det innebär att det krävs dispens för att tippa snö i vattnet. Stockholms stad har fått dispens till och med november 2021 för sjötippning av snö från innerstaden och i undantagsfall från ytterstaden.

Regelbunden provtagning har visat att snön innehåller låga nivåer av metaller och andra ämnen. Samtliga gränsvärden för föroreningar underskrids med stor marginal i de prover och analyser som oberoende konsultföretag gjort.

LÄS ÄVEN: Flest klagomål på snöröjningen i Hägersten-Älvsjö

Trafikkontoret har i samverkan med miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och ytterstadens stadsdelsförvaltningar inventerat möjliga platser där snö kan läggas upp. Vi har tagit fram platser i söder- och västerort som kan användas som snöupplag, även kallat landtippar, för ytterstadssnö vid behov.

✅  Prenumerera på Bättre stadsdels nyhetsbrev? Det gör du här👍 

Vi sparar alla inkomna synpunkter och tar dem med oss i vårt framtida arbete med vinterunderhållet.

Marcus, servicehandläggare trafikkontoret Stockholms stad

Publicerad 10:55, 15 mars 2021

Ksenia Emelianova

redaktionen@battrestadsdel.se

Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: