Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

6. Axelsbergs BP, ett kallbadhus och Hertha Hillfonsgården?

Det finns ett antal konkreta frågor som är aktuella för området. Några av dessa är när Axelsbergs bollplan kan få konstgräs, om det ska byggas ett kallbadhus vid Mälaren och vad det ska bli av med Hertha Hillfonsgården?
Detta är den sjätte, sjunde och åttonde frågan av minst 13 inför valet. Politikerna är ombedda att svara på frågorna i kommentatorsfältet nedan. När tillräckligt många svarat delar vi artikeln på våra Facebooksidor. Därefter fortsätter vi med nästa fråga.

På battrestadsdel.se finns en artikel med en sammanställning av alla frågorna.

Här kommer svaren från partierna:
Miljöpartister i Hägersten-Liljeholmen (Stockholm)
Konstgräs på Axelsbergs BP
Vi i Miljöpartiet vill att alla ska ha möjlighet att ägna sig åt idrott och motion, oberoende av familjens ekonomi eller vilken stadsdel du bor i. Vi vill ge goda villkor för både små och stora idrottsföreningar. Utrymme för spontanidrott, motion och lek är också viktigt.
Vi ser positivt på en utveckling av Axelsbergs bollplan. I stadsdelsnämnden har vi ställt oss bakom förslag både om att anlägga konstgräs och att stödja en fortsatt utveckling med en slags multiarena intill bollplanen. Ett viktigt villkor för oss är att staden har resurser till liknande satsningar även i våra grannstadsdelar. Vi vill ha en jämlik stad med lika möjligheter för alla.
Kallbadhus vid Mälaren
Vi vill se ett kallbadhus vid Mälaren. Anläggandet av badet får gärna ske i samarbete med lokala föreningar och andra intressenter. Ett kallbadhus kan både vara vackert och fylla en viktig funktion. Ökad simkunnighet och ökad trygghet i och invid vatten är viktigt. Med fler boende i stadsdelen ökar trängseln vid badberg och stränder. Ett kallbadhus ute i vattnet är ett smart sätt att ge fler tillgång till Mälaren. Det skulle också kunna fylla en viktig social funktion, året runt.

Hertha Hillfonsgården
Vi ser det som mycket angeläget och brådskande att staden verkar för ett bevarande av Hertha Hillfons ateljé, verkstad och konstproduktion. Staden behöver inte ta över ägandet eller sköta driften, men kan ge det stöd som är nödvändigt i början för att till exempel bilda en stiftelse. Privata donationer och stödet från vänföreningen är också viktiga faktorer.
Den unika skaparmiljön har goda möjligheter att bli en fantastisk kulturell mötesplats. Besökare kan resa till ateljén med tunnelbana eller båt som lägger till vid ångbåtsbryggan. Vi är positiva till att namnge en plats efter Hertha Hillfon i Mälarhöjdens centrum och att inrätta ett skulpturstråk från tunnelbanan till ateljén.
Jessica Jormtun och Johan Faxér, Miljöpartiet i Hägersten-Liljeholmen

Emilia Bjuggren Socialdemokraterna:
Konstgräs på Axelsbergs BP finns med i vår investeringsplan för de kommande åren. Vi vill att det ska vara nära till idrott för alla barn och ungdomar som växer upp i Stockholm och fotboll är den enskilt största idrotten bland unga i Sverige, det gäller också om vi tittar enskilt på tjejers idrottande. Därför är det viktigt att påskynda arbetet med att lägga konstgräs på Stockholms grusplaner.

Vi har arbetat hårt för att staden ska bevara Hertha Hillfonsgården för framtiden och tillsammans med Mp och V är vi ense om att ifall vi får förtroendet att leda staden så ska vi köpa gården för att möjliggöra att det blir ett öppet konstnärshem för framtidens stockholmare och besökare.

När det gäller kallbadhuset så har jag inte sett att något av partierna i stadshuset har avsatt medel i sina budgetar för detta. I närtid så kommer investeringarna i bad i Stockholm framförallt att gå till att upprusta de befintliga badhusen som i många fall är i akuta behov av renoveringar och hotas av stängning om inget görs. På sikt behövs dock fler tillgängliga bad i Stockholm och vi är öppna för att diskutera idén om ett kallbadhus i Hägersten-Liljeholmen.

Malin Strid · Folkpartiet Liberalerna
Svar från folkpartiet:
Ja till konstgräs på Axelsbergs IP! Vi driver på för att det ska bli verklighet så fort som möjligt.
Vi vill sanera Vintervikens botten från gamla kemikalier och bygga ett kallbadhus där.
Vi arbetar konkret tillsammans med kulturförvaltningen för att hitta en bra och långsiktig lösning för Herta Hillfon-gården

Hans Tjernström Centerpartiet:

Vi vill att Axelsbergs IP får en konstgräsplan.
Idrott och träning i stadsdelen ska uppmuntras. Många grusplaner har fått konstgräs de senaste åren och det är något som vi ska fortsätta satsa på.

Kallbadhus är en mycket intressant idé. Det var vi i Centerpartiet som drev igenom Stockholms första citybadplats i Tantolunden som öppnade i juli och vi vill se fler citybad/kallbadhus runt om i hela Stockholm. Det ger medborgarna möjlighet att njuta av våra strandkanter.

Vi tycker att det finns ett stort värde i att bevara Hertha Hillfons arv och arbetar för att hitta en lösning som är långsiktigt hållbar. Det vore fantastiskt om vi kunde skapa en attraktiv mötesplats till minne av Hertha Hillfon i vår stadsdel.

Vänsterpartiet Liljeholmen-Hägersten

Vänsterpartiet vill bevara Hertha Hillfons hem och ateljé. Vi anser att det är en unik konstskatt, och att staden bör förvärva fastigheten och driva ett museum, en mötesplats och en gästbostad för konstnärer. Detta kan t ex göras tillsammans med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Angående konstgräs och kallbadhus: Välfärden består inte bara av skola, sjukhus och äldrevård. Den består av allt vi har gemensamt – bibliotek, idrottsplatser, badhus och badplatser, kulturhus osv. Vi är det parti som avvisar störst andel av regeringen Reinfeldts skattesänkningar. Genom att fasa ut jobbskattebidraget för de som tjänar mest stärker vi statskassan. Det gör det möjligt för oss att öka statsbidragen till kommunerna, som halkat efter i många år. På så sätt stärker vi mer än något annat parti kommunernas möjligheter att bedriva den här typen av välfärd.

Publicerad 22:06, 7 september 2014
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: