Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Lyssna till de boende i Axelsberg som ska ha tung trafik utanför porten i sex år

DEBATT. Efter några års förseningar påbörjas nu arbetet med avloppstunneln mellan Bromma och Sickla, en tunnel på 14 kilometer som ska vara klar år 2026. Grävningarna ska starta i Eolshäll 2020, i Axelberg 2020-2021, i Örnsberg 2022, i Aspudden 2022-2023 och vid Liljeholmens centrum/Nybohov 2020-2021.

I den barnkonsekvensanalys som konsultföretaget Tyréns har gjort lyftes fram en hel del konfliktområden mellan de boende i området kring Axelsberg och arbetsområdena, det finns en generell oro för det ökade antalet tunga transporter.

Tyréns för bland annat fram följande synpunkter och åtgärder:

  • Eolshälls 4 H-Gård ”det finns risk att djuren störs av buller från sprängningar. Detta medför att antalet barn som kan delta i verksamheten begränsas alternativt att verksamheten inte kan bedrivas alls. Använda bullerreducerande metoder vid av- och pålastning.
  • ”Barriärverkan från planerade transportvägar och konflikter mellan barnens målpunkter”.
  • ”Fördjupade studier av bullerpåverkan på undervisningslokaler rekommenderas. Även utredningar på näraliggande verksamheter som inkluderar barn och djur.”
  • ”Anlägg en bro över den tillfälliga etableringsvägen.”
  • ”Återkommande uppföljning med berörda verksamheter.”

Stockholms stad har antagit ett barnprogram, och nu är Barnkonventionen svensk lag. Tyréns skriver:

”För att säkerställa att barns åsikter och perspektiv tillvaratas i planeringen (stadens barnprogram) av projektet har Tyréns på uppdrag av Stockholms Vatten tagit fram denna barnkonsekvensanalys. Syftet är även att identifiera och föreslå relevanta åtgärdsförslag under bygg- och genomförandeskedet”.

Ja, vad säger de politiskt ansvariga, är det relevanta åtgärdsförslag? Här är några fler viktiga frågor:
-Vad händer med Eolshälls 4 H-Gård, hur ser ansvarsfrågan ut? Vilka bullerreducerande metoder tänker Stockholm Vatten använda?

-Tänker ansvariga politiker följa Stadsbyggnadskontorets förslag om: En dagvattenutredning, en naturvärdesinventering, en bullerutredning, en geoteknisk utredning, en avfallsutredning, en solstudie och dagsljus utredning.(Byggnationen i Axelsberg)

Det finns en generell oro för det ökade antalet tunga transporter. Länsstyrelsen skriver ”kommunen behöver redovisa en samlad bedömning hur planförslaget uppfyller kvalitetsnormer för vatten. Även redovisa risker för översvämning, ras och skred samt vilka bullernivåer som finns inom planområdet”

Är stadens ansvariga politiker i kommunfullmäktige och i stadsdelsnämnden medvetna om ovanstående punkter? Betyder barnkonsekvensanalysen och stadens eget barnprogram inget?

Lyssna till de boende i Axelsberg som under sex år ska ha tung trafik mellan klockan 7–22 utanför porten, efter Selmedalsvägen, Stjernströms väg till Personnevägen och ut på E4:an.

Bengt Sundell (V), Aspudden

Publicerad 10:06, 10 januari 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: