Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Skarp kritik mot parkskötseln i Hägersten-Liljeholmen i ny revisionsrapport

Den på entreprenad utlagda parkskötseln i Hägersten-Liljeholmen kritiseras i en ny rapport. Stadsdelsnämnden har inte koll på  vad entreprenören utför och trots detta betalar nämnden ut ersättning till entreprenören.

Nu kräver Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att den parkskötseln tas över av stadsdelsförvaltningen och drivs i egen regi.

– Vi har vid flera tillfällen lyft denna fråga men inte fått gehör för våra synpunkter hos den politiska majoriteten. Revisorernas kritik bekräftar vad vi sagt hela tiden, säger Eva Fagerhem (S) ledamot i stadsdelsnämnden.

LÄS ÄVEN: Debatt: Ta tillbaka renhållning, parkskötsel och snöröjning i kommunal regi

Revisionsrapporten visar att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd inte har en tillräcklig intern kontroll för att följa upp och vidta åtgärder kring parkentreprenörens arbete. Nämnden saknar insyn i om hur det löpande arbetet genomförts.

Granskningen visar att de inte genomförs någon systematisk uppföljning av entreprenörens arbete, exempelvis genom stickprovskontroller och de kontroller som genomförts har inte dokumenterats. Enligt uppgift saknas det resurser för uppföljning av entreprenörens arbete.

– Trots att det varit uppenbart att uppföljningen av parkentreprenaden inte skötts på ett bra sätt bland annat på grund av bristande resurser har inte majoritet skjutit till tillräckliga resurser utan istället sänkt skatten och därmed försvårat det ekonomiska läget i stadsdelen än mer, Eva Fagerhem.

– Det är anmärkningsvärt att majoriteten i nämnden negligerat denna fråga under så lång tid i stället för att tillsätta tillräckliga resurser för uppföljning och utvärdering.

LÄS ÄVEN: “En badbrygga konkurrerar ut andra behov i parkskötseln”

I rapporten står också att det saknas även skriftliga rutiner för uppföljning och dokumentation. Uppföljningen av entreprenörens löpande arbete ska ske i check-listor, dagböcker och byggmötesprotokoll. 

Revisionskontoret ser en risk med att nämnden inte kan redogöra för den totala summan gällande tilläggsbeställningar som entreprenören fått besluta om utifrån beloppsgränsen 10 000 kronor respektive 20 000 kronor vid akuta arbeten. Det saknas vidare ett skriftligt beslut avseende beloppsgränsen. Nämnden har inte tillämpat vitesförfarande under 2019. 

Trots dessa brister har nämndens utbetalning till entreprenören fortlöpt enligt avtal. 

Maria Ljuslin (V) är vice ordförande i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

– Vi ser att avtalet inte följs trots att entreprenören fått otal chanser och inget vite följer. Det är inte hållbart och verkligen inte att ta ansvar för skattebetalarnas pengar, säger Maria och fortsätter:

– Vi bör ta tillbaka parkskötsel och vintersnöröjningen i egen regi för att undvika risk för saltade fakturor och fortsatt brist på skötsel av tilldelade ansvarsområden.

Ordförande i stadsdelsnämnden, Abit Dundar (L) menar att sammantaget godkänner revisionen stadsdelsnämndens verksamhet. Inte en enda “röd prick” delades ut, enligt Abit.

– Men han betonar att det finns utvecklingsområden som nämnden måste ha tillräcklig egen kontroll över, till exempel parkskötseln.

– Nu bildar vi en ny stadsdel och vi ta med oss synpunkterna och vi måste arbeta med. Vi måste göra mera och det kommer vi att göra. Nu har vi mer resurser genom sammanslagningen och vi kan utveckla hur vi kan öka kontrollen  och uppföljningen.

Kan det bli aktuellt att ta tillbaka parkskötseln i egen regi?
– Nej, någon kommunalisering av parkskötsel är inte aktuellt och det är inte driftformen som är problemet.

Den 1 juli går Hägersten-Liljeholmen samman med Älvsjö stadsdelsnämnd och enligt revisionsrapporten behöver då de nuvarande förvaltningarnas rutiner och processer för parkskötseln ses över och göras om. 

Förvaltningen har nu påbörjat ett arbete för att säkerställa en systematisk uppföljning av parkentreprenaderna där både nuvarande brister rättas till och det nya behovet tillgodoses.

Publicerad 20:07, 24 juni 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: