Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Lokal valguide: Så tycker partierna om…5. Klimatet

Inför valet på söndag kan det fortfarande vara många som ännu inte bestämt sig. Här fortsätter partierna i Hägersten-Liljeholmen att svara på Bättre stadsdels läsares frågor.

Fråga 5. Klimatet:

-Hur vill ni jobba lokalt för att klimatet inte ska missgynnas?

 

Hans Tjernström, Centerpartiet:

-Genom utbyggd gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det leder till minskade transportutsläpp lokalt. Det ska vara enkelt och lustfyllt att återvinna i stadsdelen. Satsningar på återvinningsstationerna leder till ökad återvinning. Krav på energisnålt byggande, ökad matavfallsinsamling och solceller på fler tak är andra viktiga åtgärder.

 

Abit Dundar, Liberalerna:

-Vi vill inrätta så kallade lokala kompensationsfonder.

 

Anette Hellström, Moderaterna:

-Vår miljöpolitik tar sin utgångspunkt i att det ska göra så stor skillnad för klimatet som möjligt. Klimatfrågan är alldeles för viktig för att styras av symbolpolitik.
Stockholm har under Moderaternas styre utsetts till att ha världens näst bästa kollektivtrafik då den är välutbyggd vilket leder till korta reseavstånd och den är helt fossilbränslefri. T ex drivs alla bussar på biobränsle.

-Vi vill även främja teknikutvecklingen, bland annat så att fler elbilar kan rulla på våra gator – därför vill vi att det ska byggas minst 2 000 nya laddstolpar runt om i Stockholm.

Stockholm behöver också en färdigställd ringled. En av de största klimatbovarna som idag finns i Stockholm är bilköerna. De leder till onödiga utsläpp som varken är bra för klimatet eller luftkvaliteten i staden. Genom att leda om trafiken runt Stockholm – precis om i alla andra storstäder – så kan man minska utsläppen markant samtidigt som kollektivtrafiken kan byggas ut. Det är både bra för miljön och för Stockholmarna

 

Jessica Jormtun, Miljöpartiet:

-Miljöpartiet sätter klimatet först! En röst på Miljöpartiet innebär bland annat en miljard till klimatåtgärder och 1,5 miljard till bättre framkomlighet i staden. Östlig förbindelse skulle innebära mer trafik vilket går rakt emot Stockholms klimatmål. Miljöpartiet klarar klimatmålen! Alla hushåll och verksamheter i stadsdelen ska kunna sortera matavfall som blir till biogas. Under mandatperioden har Miljöpartiet i Hägersten-Liljeholmen fördubblat andelen ekologisk mat i förskolorna och i äldreomsorgen.

-Vi vill fortsätta öka andelen ekologisk mat. Vi har också bytt ut äldre vitvaror i våra verksamheter, köpt in elcyklar till bland annat personalen i hemtjänsten och andra verksamheter och satt ut solcellsdrivna skräpkorgar som komprimerar skräpet och rymmer fem till åtta gånger mer skräp än en vanlig skräpkorg, och därför behöver tömmas mer sällan. Genom ett antal olika klimatsatsningar har vi minskat stadsdelens koldioxidutsläpp med ca 100 ton per år! Vi vill bevara och utveckla grönskan i våra grönområden och fortsätta det viktiga arbetet med att höja vattenkvaliteten i våra sjöar; Trekanten och Mälaren.

 

Eva Fagerhem, Socialdemokraterna:

-Vi vill göra det enkelt för människor att leva klimatsmart. Ge alternativ till bilåkning genom att göra det enkelt att gå, cykla, åka kollektivt och förse Stockholm med fler båtlinjer. Alla stadsdelens verksamheter, men även privatpersoner, ska kunna sortera matavfall samt lämna bl.a. kläder och möbler för återvinning. Vi har under vår mandatperiod fördubblat andelen ekologisk mat i våra förskolor och vi vill öka andelen ytterligare.

-Vi vill sätta ett nytt mål om att Stockholm ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Det innebär att utsläppen av koldioxid från byggprocessen ska vara noll år 2040. Genom att staden tar ansvar som beställare kan vi driva på teknikutvecklingen mot en klimatneutral byggsektor. Vi fortsätter det påbörjade arbetet för energieffektivitet i stadens byggnader, vi ser att många av stadens utsläppsminskande projekt har haft stor effekt. Bland annat genom att införa energieffektiv belysning (LED) i många av våra fastigheter.

Som vi tidigare har beslutat kommer vi att stänga kolkraftverket i Värtan senast år 2022. Kolkraftverket står idag för en tredjedel av Stockholms koldioxidutsläpp.

 

Ann- Marie Strömberg, Vänsterpartiet:

-Klimatet är en nationell fråga. Och en högst väsentlig fråga. Om jorden inte räddas spelar de andra frågorna ingen roll. Överlämnar åt mina partikamrater på riksnivå att utveckla vår politik på detta område.

Sammanställning: Olger Proko

 

Publicerad 14:28, 7 september 2018
Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

Tisdagen den 21 november beslutar trafiknämnden hur mycket det ska kosta för den som reser utan biljett i kollektivtrafiken. Förslaget är att avgiften ska höjas från 1 500 kronor till 1 850 kronor.
Vad tycker du om förslaget att avgiften för plankare ska höjas?

Sebastian, Midsommarkransen:
– Jag tror nog inte att de där hundralapparna gör så stor skillnad faktiskt. Jag vet inte om det inskränker så mycket. För mig kan det vara kvar eller så de kan ändra upplägget med kostnaderna.
Lisa, Midsommarkransen:
– Det är helt okej. Det behövs då det är många som fuskar.
Axel, Telefonplan:
– Just det spelar inte så stor roll utan jag tycker att de ska sänka priset på biljetten. Så det är väl det jag tycker att de skulle fokusera på snarare än boten för plankare.
Eva, Telefonplan:
– Det är mycket pengar. Det är ju dubbelt mot vad kortet kostar, det är det ju. Samtidigt kan jag tycka att vi som är beroende av SL… Det är väl schysst om alla är med och betalar sina biljetter liksom. Det blir ju billigare om man betalar för sig än om man plankar i så fall.

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Du prenumererar väl? Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 15:30, 21 november 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: