Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Lokal valguide: Så tycker partierna om…8. Bostad

Idag är det val och här kommer partierna i Hägersten-Liljeholmen sista svar på Bättre stadsdels läsares frågor.

8. Bostad:
-Hur ska unga få tag i billiga bostäder?

-Hur ser ni på utförsäljning av hyresrätter?

Hans Tjernström, Centerpartiet:

-Vi vill tillåta större standardvariation på hyresrätter genom färre byggregler, samtidigt som vi ställer tydligare politiska krav på byggbolagen att bygga en viss andel billiga hyresrätter.

-Centerpartiets politik för upplåtelseformer är att bygga blandat i blandade områden. När staden bygger nytt ska 50 % vara hyresrätt och 50 % bostadsrätt. I innerstaden ser vi ingen anledning till att stadens bostadsbolag säljer av bostäder, däremot i områden där hyresrätten dominerar, främst i ytterförort.

 

Abit Dundar, Liberalerna:

-Vi måste främst bygga fler bostäder. Bostadsbristen ökar nu snabbt i Stockholm, och det byggs för få bostäder. Genom förenklade byggregler, högre byggmål och snabbare planprocesser kan fler nya bostäder byggas. Vi vill ha en blandning av bostadsrätter och hyresrätter.

 

Anette Hellström, Moderaterna:

-Moderaterna vill underlätta för unga att få sin första bostad. Vi har ett koncept som vänder sig till unga under 30 år som söker sin första bostad och ger möjlighet till betydande avsteg från dagens detaljerade regler.

-Ett antal lösningar, nationellt och kommunalt, skulle ge direkt genomslag på hyran genom att underlätta för ett mer kostnadseffektivt byggande:

-Halvera markkostnaden för ettor.
-Slopa avgiften för unga i bostadskön. Möjlighet att ställa sig i kön från 16 års ålder samt avgiftsfri kö till dess man är 25 år.
-Markanvisningstävlingar för lägre hyra.
-Planera fler smålägenheter.
-Tillåt högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna.
-Bullernivåer ska mätas på insidan.

Samtidigt slår regeringens amorteringskrav hårt mot unga. Regeringen höjer ytterligare trösklarna för unga och nya på bostadsmarknaden. Flyttskatten måste också slopas för ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

-Vi vill att människor i ytterstaden ska ges möjlighet att äga sitt boende. Människor ska inte behöva flytta för att de vill byta form för sitt boende eller när livssituationen förändras. Vi vill att även människor i ytterstaden ska kunna äga sitt boende. Ombildningar innebär också intäkter till staden, som kan investeras i nya projekt och renoveringar. Blandade former för boende och upplåtelse, det vill säga både hyresrätter och bostadsrätter, i ett område minskar segregationen.

 

Jessica Jormtun, Miljöpartiet:

-För att kunna bygga fler billiga hyresrätter vill vi förlänga det statliga investeringsstödet för hyresrätter och bygga fler Stockholmshus med lägre hyror. Det går att bygga billigare utan att tumma på kvalitet eller hållbarhet. Vi vill även att staden ska ta mindre betalt för mark som går till bostäder för unga och studenter. Vi vill att kompiskontrakt ska tillåtas, då kan fler unga stå på samma lägenhetskontrakt och därmed lättare dela bostad och få lägre kostnader. Staden har en viktig roll i att planera och bygga för bättre framkomlighet och inte minst i att bygga nytt på platser med goda möjligheter till att resa kollektivt.

-Miljöpartiet säger nej till utförsäljning av hyresrätter. De enda tillfällen då vi kan tänka oss en försiktig ombildning av hyresrätter är om det kan bidra till en bättre blandning av bostäder i områden där det idag enbart finns hyresrätter, och villkorat att det byggs minst lika många hyresrätter på en annan plats där det finns ett stort överskott av bostadsrätter.

 

Eva Fagerhem, Socialdemokraterna:

-Betydligt fler unga är ofrivilligt hemmaboende högre upp i åldrarna idag än för några år. Därför har vi under vår mandatperiod byggt mer än 4 000 nya hyresrätter per år och sänkt inkomstkraven i allmännyttan för att fler ska kunna efterfråga en lägenhet. Socialdemokraterna i Stockholm kommer införa en flytta-hemifrån-garanti som omfattar alla mellan 18 och 25 år. Under perioden 2018 till 2020 räknar staden med att spaden kommer att sättas i jorden för 13 000 nya, rekordmånga, hyresrätter som möjliggör att unga stockholmare kan garanteras ett förstahandskontrakt. Garantin gäller personer mellan 18 och 25 år, som stått i bostadskön sedan det år de fyllde 18, är folkbokförda i Stockholms stad, inte har ett eget förstahandskontrakt eller äger en bostadsrätt och klarar inkomstkraven.

-Alliansen genomförde en historisk utförsäljning av 26 000 hyresrätter, framförallt äldre lägenheter med lägre hyra, mellan 2006-2014. Det har lett till att Stockholm lidit av ett stort underskott av just hyresrätter, och bidragit till en ökad segregation i staden. Vi socialdemokrater har sedan vårt tillträde 2014 stoppat den vettlösa utförsäljningen av allmännyttan och istället påbörjat över 25 000 nya bostäder i Stockholm under vår mandatperiod. De kommande åren vill vi bygga ännu fler hyresrätter. Över 50 000 hyresrätter ska byggas under åren 2018-2030 varav minst 10 000 av dessa ska byggas med lägre hyror. Vi säger nej till Moderaternas marknadshyror.

 

Ann-Marie Strömberg, Vänsterpartiet:

-Vänsterpartiet motsätter sig bestämt omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. Den som vill och har råd att köpa bostadsrätt har redan en marknad att vända sig till, bostadsrätter som från början är byggda som bostadsrätter. Nyproduktion av bostäder skall ha hyresrätter som huvudinriktning och hyrorna i nyproduktionen måste sänkas så att hyrorna blir överkomliga även för de som har låg inkomst. Vi har under mandatperioden sänkt de inkomstkrav allmännyttan haft för att godkänna bostadssökande som hyresgäster. Vi arbetar för att sänka kostnaderna i nybyggnation, men för detta kommer det också att krävas åtgärder på nationell nivå.

 

Sammanställd av Olger Proko

Publicerad 06:54, 9 september 2018
Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

Tisdagen den 21 november beslutar trafiknämnden hur mycket det ska kosta för den som reser utan biljett i kollektivtrafiken. Förslaget är att avgiften ska höjas från 1 500 kronor till 1 850 kronor.
Vad tycker du om förslaget att avgiften för plankare ska höjas?

Sebastian, Midsommarkransen:
– Jag tror nog inte att de där hundralapparna gör så stor skillnad faktiskt. Jag vet inte om det inskränker så mycket. För mig kan det vara kvar eller så de kan ändra upplägget med kostnaderna.
Lisa, Midsommarkransen:
– Det är helt okej. Det behövs då det är många som fuskar.
Axel, Telefonplan:
– Just det spelar inte så stor roll utan jag tycker att de ska sänka priset på biljetten. Så det är väl det jag tycker att de skulle fokusera på snarare än boten för plankare.
Eva, Telefonplan:
– Det är mycket pengar. Det är ju dubbelt mot vad kortet kostar, det är det ju. Samtidigt kan jag tycka att vi som är beroende av SL… Det är väl schysst om alla är med och betalar sina biljetter liksom. Det blir ju billigare om man betalar för sig än om man plankar i så fall.

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Du prenumererar väl? Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack!

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Publicerad 15:30, 21 november 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: