Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: 6 argument för en bastu vid Örnberget

Skrivelse till stadsdelsnämnden om en bastuflotte vid Örnberget (som svar på den utredning som stadsdelsförvaltningen gjort)

DEBATT. I Stockholm stads budget för 2019 anges direktiv att stadsdelsnämnderna tillsammans med bland annat exploateringsnämnden ska upprätta en handlingsplan och underlätta för fler bastuflottar i stadens vatten.

Bastun i Tanto är för närvarande den enda bastun i Stockholm stad som är tillgänglig för både medlemmar och för allmänheten på öppna tider. Tantobastun är så populär att föreningen som driver den inte har plats för nya medlemmar, de gånger man öppnat insläpp för nya medlemmar de senaste året har antingen platserna gått åt på under två minuter eller så har de fått lotta ut platser.

Flera initiativ har tagits och medborgarförslag har väckts i flera delar av staden. I våras beslutade en enig nämnd att Sätra ska få en bastu. I två år har intresseföreningen för en bastu i Vinterviken haft dialog med tjänstemän på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd om var i stadsdelen en bastu skulle kunna placeras och hur den skulle kunna drivas.

Vi har varit tydliga med att förebilden är Tantobastun, det vill säga en bastuflotte som ägs av staden men förvaltas av en förening som vem som helst kan bli medlem i men också vara öppen för alla, både medlemmar och icke medlemmar. Vi har också varit tydliga med att vi vill ha en bastu i Vinterviken, men att vi är öppna för dialog om var den ska ligga, hur den ska se ut och drivas.

Den utredning som nu ligger till grund för beslut bortser tyvärr helt ifrån den dialog som varit och utgångspunkten tycks vara att hitta problem snarare än lösningar. Vi vill därför att man utreder frågan på nytt. Vi vill med denna skrivelse besvara de punkter som tas upp i utredningen.

1.Jämställdhetsanalys
Flytbastun har en bastukammare. Detta innebär att personer av olika kön och könsidentitet kommer att få nyttja bastun tillsammans. Det kan finnas utmaningar i att säkerställa att alla oavsett kön eller könsidentitet kan nyttja bastun i samman utsträckning om det finns personer som inte känner sig bekväma att samnyttja bastun.”

Kommentar:
Vi har i möten med stadens tjänstemän poängterat att det ska finnas olika tider för män, kvinnor och mixade tider. Vi har i dessa möten visat att vi är öppna för dialog om villkoren. I Tantobastun som är en förebild så väljer en de passen som passar ens könsidentitet.  Om så önskas från stadsdelen kan man även ha dedikerade tider för för människor med annan könsidentitet. 

2. Tillgänglighet:
“Det finns en risk att personer inte förstår att man kan gå med i föreningen för att få tillgång till bastun. Andra kanske inte vill vara med i en förening, vilket leder till att de inte får tillgång till bastun. Ett föreningsmedlemskap kommer troligen att kosta pengar i någon mån, för att täcka upp kostnader som användningen av bastun medför. Detta kan leda till att människor med svagare ekonomiska förutsättningar inte kan nyttja bastun. Överlag finns det en risk att bastun bara nyttjas av en begränsad grupp människor.”

Kommentar:
När det gäller Tantobastun har risken att folk inte förstår att man kan bli medlem inte besannats. Det är idag drygt 450 medlemmar i Tantobastun och stopp för nya medlemmar. De har betydligt fler intressenter än de kan ta emot. Vid senaste medlemsintaget efter sommaren ansökte ca 500 personer om medlemskap och utav dessa fick föreningen lotta ut 70 nya medlemskap. Det visar att intresset för att gå med i en bastuförening är stort och att det befintliga utbudet långt ifrån motsvarar efterfrågan. 

När det gäller avgifter så gäller det ju även stadens badhus och övriga utbud. Ett årskort på stadens simhallar kostar över 2000 kronor, ett besök 90 kronor. Tantobastuns avgifter anser vi vara rimliga och de ligger på 500 kronor per år för medlemmar eller 25-50 kronor per besök för icke medlemmar – och är ändå betydligt mindre subventionerad än de kommunala simhallarna. 

Vår uppskattning utifrån statistik från Tantobastun är att en bastu  kommer ha cirka 500 medlemmar som besöker bastun varje år samt ytterligare cirka 500 icke medlemmar som antingen följer med en medlem eller kommer till bastun på någon av de öppna tiderna som är öppna för allmänheten. Tantobastun hade under 2018 totalt 7022 besök.  

Vi är öppna att diskutera att ha andra avgifter om det anses att 25kr är för mycket för ett besök i bastun. 

3.Brandfara
“Flytbastun i offerten värms med ved. En fråga om säkerhet och framförallt brandrisk är oundviklig.”

Kommentar:
Marinbastun uppfyller alla säkerhetskrav. Vi har svårt att se hur brandrisken skulle vara större med en bastu än tex engångsgrillar vid bryggan, eller för all del, en bastu eller kamin med skorsten i ett bostadshus. Enligt tillverkaren är brandrisken större med elaggregat och hittills har inga bränder rapporterats på Marinbastuns bastuflottar. Vårt önskemål är därav att bastun ska vara vedeldad men vi är öppna att diskutera det.

4.Skadegörelse
“Vidare finns alltid en risk för skadegörelse eller olovlig användning av bastuflotten med tanke på att den kommer stå vid landkanten.” 

Kommentar:
Vi hävdar att den ökade närvaro av vuxna vid badbryggan i Örnberget kvällstid kommer att öka tryggheten och minska eventuellt bus. Dessutom finns, till skillnad från i Tanto, en båtklubb i bastuns omedelbara närhet. Vi kommer alltså att ha gemensamt intresse att hålla uppsikt över området. Vår tanke är att bastuflotten står i anslutning till den existerande bryggan och att det finns en grind med ett lås för att komma in till bastun.

5.Bygglov/strandskydd
“Det kommer troligen även att krävas bygglov som i sin tur troligen kommer kräva att förvaltningen behöver söka dispens för upphävning av strandskyddet då staketet kommer hindra människor från att besöka strandlinjen.”

Kommentar:
Vi har svårt att se hur kraven skulle vara hårdare i Vinterviken än i Tanto. Dessutom handlar det om utbyggnad av en befintlig permanent brygga i ett område med flera bryggor och byggnader alldeles i strandkanten.  Observera att detta inte är något tjänstemannen undersökt under dessa två år utan en ren spekulation. När det gäller staket är vår tanke att det som i Tanto ska finnas ett staket, men det ligger ju mellan själva bastuflotten och bryggan. Det ser vi som den mest naturliga lösningen och det skulle således inte hindra människor från att besöka strandlinjen.

6. Kostnader
“ Förvaltningen har fått en offert på 641 920 kronor för kostnaden över en bastu. I detta pris ingår en bastu, flotten den ska flyta på, belysning, interiörer till bastun och allt som krävs för att montera bastun. I priset ingår inga driftkostnader alls, dock ingår transport, sjösättning, bogsering och installation.”

Stadsdelsförvaltningens tjänstemän uppskattar inköpskostnad för en bastu till drygt 640.000 kronor. Vi menar att kostnaden kan hållas betydligt lägre.

En lösning skulle kunna vara att bastun hyrs genom ett hyrköpsavtal över 5 – 10 år (vilket stadsdelen ska ha fått offert på av tillverkaren) och att medlemsavgifter och avgifter för bastubad går till att betala hyrköpavtalet. Vi uppskattar att vi med hälften så många medlemmar och badare som Tantobastun ändå skulle ha förmåga att betala cirka 65.000 kronor per år på ett hyrköpavtal. Som en jämförelse var rörelseresultatet i Tantobastun under 2017 cirka 237.000 kr och under 2018 cirka 160.000 kr.  

Om staden hellre vill köpa in en bastu med en engångssumma måste man ändå räkna med en avskrivningstid i budget och inte som en engångspost. 

Driftskostnader och underhåll kommer bastuföreningen stå för på samma sätt som görs i Tantobastun. Utifrån våra beräkningar kommer intäkter från medlemsavgifter och allmänhetens bastu täcka alla kostnader för drift, ved, städning, underhåll mm och ändå generera ett överskott. Med tanke på det enorma trycket på Tantobastun och det stora intresset ser vi inga problem att stå för hela driftskostnaden.

Dessutom anser vi att kostnaden för en bastuflotte ska ställas mot andra kostnader. Nyligen beräknades nödvändigt underhåll av Västertorpsbadet till 450 miljoner kronor. Istället fattade beslut om att bygga ett nytt badhus till en kostnad av 600-700 miljoner kronor. Vi vet också att trycket på Västertorpsbadet redan idag är högt. Var ska Hägerstensborna bada under byggtiden?

Sammanfattningsvis vill vi lyfta fram de fördelar en bastuflotte i Vinterviken: 

  1. En bastu vid Örnberget skulle öka tryggheten och vuxen-närvaron i området under kvällar och helger samt att badplatsen även blir en samlingspunkt vintertid. 
  2. En bastu skulle erbjuda en helt ny social träffpunkt för invånarna i stadsdelen. Bastubad lockar människor i alla åldrar och med olika bakgrund och skulle tillföra ytterligare rekreationsmöjlighet för alla invånarna i stadsdelen.
  3. En bastuflotte är i jämförelse ett billigt sätt att tillhandahålla bad- och bastumöjligheter samt tillgängliggöra den nyligen renoverade badbryggan året om. Underhåll och drift kommer hanteras av den vintervikens bastuförening.  

Vintervikens bastuförening genom interimsstyrelsen:
Karen Austin, ordförande
David Clysén
Karin Pettersson-Sten
Maria Jansson
Sanna Volny
Agneta Farkhak
Anna Carin Nyberg 

Namninsamling för bastu i Vinterviken startad 21 november: www.skrivunder.com/signatures/bastu_i_vinterviken/?uv=18675477

Frågan tas upp på mötet 28 november.

Publicerad 15:30, 26 november 2019
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: