Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Så här mycket betyder Kravatten för oss

DEBATT. Socialpsykiatrin drabbas hårt av budgetnedskärningarna vilket har påverkat vår träfflokal Kravatten på Radiusbacken vid Telefonplan väldigt mycket. Från att ha varit öppet sex timmar per dag med tre anställda kommer Kravattens öppettider reduceras med hälften och även hälften av personalen kommer att försvinna.

Vi är redan utsatta i samhället då det inte finns så många ställen av oss att vara på och flera av oss saknar någon annan social träffyta. Personalen som jobbar här är ovärderlig för oss och tanken på att några kommer försvinna har fått många av oss att må sämre igen och vår återhämtningsprocess (som vi har kunnat påbörja med hjälp av Kravatten) har gått bakåt snarare än framåt av de beskeden vi fått. 

Många av oss har djupa depressioner och självmordstankar vilket kan förvärras av denna omorganisation. Vad är våra liv värda? Att spara pengar på bekostnad av vad? 4 personer begår självmord varje dag i Sverige. Vi vill inte bli en del av den statistiken men risken är ganska hög att många av oss kommer förvärras drastiskt i våra sjukdomar. Under alla år som Kravatten har funnits ät det endast en enda deltagare som tagit sitt liv. Det säger ganska mycket, med tanke på hur den övriga statistiken ser ut när det kommer till målgruppen psykisk ohälsa. Tre timmar per dag räcker inte för att vi ska kunna fortsätta vår återhämtningsprocess.

Bakgrund och aktuell situation
Kravatten är träfflokal för unga vuxna som är mellan 18-35 år inom Hägersten- och Liljeholmens stadsdelsförvaltning och startades 2007 som ett projekt. 

Under 2005/2006 gjordes en kartläggning där man upptäckte att unga vuxna med psykisk ohälsa var en växande grupp. Många av dessa personer stod utanför arbetsmarknaden eftersom deras funktionsnedsättningar hindrade dem från att arbeta och studera. Utanförskap och isolering ökar risken för permanent sjukskrivning. Flera deltagare stod långt ifrån arbetsmarknaden och har ofta komplexa psykiatriska problematik. För att skapa förutsättningar och möjligheter för dessa personer att bryta sin isolering och kunna ta del av en sysselsättning startades Kravatten som ett projekt. Projektet visade att det fanns ett stort behov för dessa unga vuxna att ha någonstans att gå till och Kravattens verksamhet startades i Januari 2008. (Källa: Slutrapport ”samverkan, gemenskap och arbetsliv. Att starta Kravatten, en återhämtningsinriktad verksamhet”, 2008).

Målet för verksamheten är att stärka deltagarnas egna resurser för återhämtning. 
Kravatten erbjuder social gemenskap, studiecirklar, hjälp med att hitta praktikplats, påbörja studier eller hitta ett arbete. Det finns även möjlighet till fysisk aktivitet under ledning av en utbildad hälsocoach. För de som bor inom stadsdelen behövs inget biståndsbeslut utan Kravatten är öppet för alla personer som är mellan 18–35 år med psykisk ohälsa. 

Deltagarantalet har med åren ökat och behovet av en sådan träfflokal kvarstår. Kravatten har generösa öppettider och har ofta öppet sex timmar de flesta dagarna i veckan. Detta har medfört att många av deltagarna har börjat skapa rutiner, komma ut från sina lägenheter och det finns äntligen en anledning till att gå upp på morgonen. 

Under åren har det funnits många olika studiecirklar och många av deltagarna har påbörjat praktik, studier eller funnit ett arbete. Detta nästan enbart med hjälp av personalen på Kravatten. Psykiatrin har inte möjlighet att hjälpa dessa personer och det finns ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda någon slags sysselsättning. Det är också därför det är så viktigt att Kravatten får finnas kvar. 

Det finns 2,5 tjänster och de tre i personalen jobbar som behandlingsassistenter och en av de tre anställda är även utbildad hälsocoach. Dessa tre personer är oerhört viktiga för verksamheten och många av oss saknar andra trygga personer i sitt liv. Personalen spelar därför en stor roll, inte bara utifrån praktiska perspektiv utan även utifrån emotionella perspektiv. 

Vi deltagare fick i mitten av december information från cheferna att Kravatten står inför en omorganisation på grund av budgetnedskärningar och kommer genomgå stora förändringar. Personalen minskar till hälften och öppettiderna minskar till hälften. Kravattens verksamhet kommer behöva byta lokaler igen (vi har redan flyttat två gånger på mindre än tre år) och när flytten i somras genomfördes fick vi information från cheferna att vi inte kommer behöva flytta igen. Vi kommer dela lokaler med en annan verksamhet som heter ToRa. Detta innebär att Kravattens öppettider kraftigt kommer reduceras och ToRas personal och Kravattens personal kommer minska till tre anställda istället för sex anställda som det ser ut i nuläget.

Detta kommer innebära att Kravatten inte bara kommer ha mycket mindre öppettider men även att vi kommer bli av med de få trygga personerna som vi har i våra liv. Vi deltagare är såklart väldigt ledsna och stressade över det här och bara information om denna omorganisation har fått många av oss att må väldigt dåligt och gå bakåt snarare än framåt i vår återhämtningsprocess. Lokalerna som cheferna har meddelat oss att vi ska flytta till är i behov av renovering och är inte handikappanpassade. 

Flera av oss har ingen annanstans att gå och utan Kravatten kommer vi tappa våra rutiner. Vid varje flytt tappar också Kravatten deltagare då det är svårt för många med så stora förändringar. 

Enligt verksamhetsplanen för 2020 är direktiven att flytten av verksamheterna ska vara klar den 31/3 2020. Detta känns både orimligt och beklagligt då vi behöver ha framförhållning inför såna här stora förändringar

På Kravatten är personalen utbildad i olika samtalsmetoder och det finns möjlighet till enskilda samtal om behov finns. Många av oss har inte längre någon annan samtalskontakt då våra problem pågått så länge. När personalen halveras kommer det inte finnas samma möjligheter till samtal vilket påverkar oss alla negativt. 

Många av oss som går på Kravatten har gått under en längre tid. Kravatten är en av de få trygga platserna som är bestående i våra liv. Ett ställe dit man alltid kan gå med vetskap om att det alltid finns personal på plats och andra deltagare. Det som är så fint med Kravatten är de generösa öppettiderna. De flesta dagarna i veckan har Kravatten öppet i sex timmar. Så då kan alla hitta tider som passar de själva, oavsett om de är kvällsmänniskor eller morgonmänniskor.

Kravatten finns tillgängligt och öppet för alla. Fram tills nu. Förslaget är att Kravatten efter lokalflytt ska ha verksamhet några få timmar på eftermiddagarna. Personal kommer varslas. Aktiviteterna kommer minska. Tillgängligheten och den öppna och välkomnande andan kommer att försvinna. Personalen, som jobbat där länge och är betydelsefulla och oersättliga personer för många av oss kommer att försvinna. Nedskärningar kommer att göras. Vi förstår att budgetnedskärningar behöver göras men det måste ändå stå i rimlig proportion till syftet med åtgärden.

Vi deltagare har många av oss kontakt med psykiatrin. Flera av oss har vårdats inneliggande på slutenvården tidigare. Många av oss upplever att efter vi började på Kravatten har vårt behov av slutenvård minskat drastiskt. Kravatten erbjuder det som behövs för att hålla oss flytande. Istället för att totalt tappa fotfästet finns det personal på Kravatten som kan fånga upp oss, se till att vi får hjälp i tid, ge stöd när de kan och hjälpa oss igenom svåra perioder. Landstingets budget tjänar på att Kravatten finns. Ur ett långtidsperspektiv kommer budgetnedskärningarna inom Kravatten kosta landstinget och kommunen mer pengar utifrån ett individperspektiv.

Många av oss kommer att må mycket sämre och bli i mycket högre grad isolerade då Kravattens öppettider komma reduceras så kraftigt. När viktiga personer ur personalen försvinner så kommer detta också ha negativ inverkan på vårt mående. Hela denna situation kommer på lång sikt att ha stora negativa konsekvenser för oss. Många av oss på Kravatten har inga lagstadgade rättigheter när det kommer till träfflokaler eller sysselsättning vilket gör Kravatten så unikt. 

Här har några av oss skrivit några rader om vad Kravatten betyder. 
”Kravatten har räddat livet på mig. Det är inte en överdrift. Jag vet, med 100 % säkerhet att jag hade tagit livet av mig utan Kravatten. Att kunna ha en plats att komma till där det finns personal och deltagare som känner mig, som vet hur jag mår, som hjälper mig när jag behöver är värt mer än ord kan förklara. Jag har aldrig tidigare haft vänner men på Kravatten har jag lärt känna fantastiska människor som blivit mina bästa vänner. Med hjälp av Kravatten så har jag kunnat börja studera på universitetet och är snart utbildad socionom. Inget av det hade varit möjligt utan Kravatten. Personalen är oerhört viktigt för mig och för mitt mående. Ta inte ifrån mig de få trygga personerna jag har kvar i mitt liv.” 

“Kravatten är en plats för personer som mig med asperger diagnos och ångest där jag kan träffa och umgås med folk i liknande situationer, med diagnoser och liknande erfarenheter, det är otroligt viktigt för mig då jag inte har några människor som jag kan umgås med utanför Kravatten. Då jag har asperger är det svårare för mig att lära känna människor, folk som inte har asperger diagnos förstår oftast inte hur det är och tenderar att hålla sig borta vilket begränsar mycket mina möjligheter till socialt umgänge. Snälla ta inte ifrån mig min enda plats där jag kan umgås och prata med folk som förstår mig så jag slipper leva i isolering. “

“Att få ha Kravatten där och personalen som dem är nu är jätteviktigt för mig för dem ger mig stöd och hjälper mig när jag behöver det som mest. Så att jag slipper isolering och inte vet vart jag ska vända mig när allt annat inte funkar och att se att jag inte är ensam och får lära känna nya människor och faktiskt se att jag är inte ensam i det jobbigaste stunderna. Och jag är jätterädd att de viktigaste personerna för mig kommer försvinna för dessa personer bryr sig verkligen om mig och det är inte bara en mottagning.”

”Jag har ingen annanstans att gå än kravatten. Jag har varit helt isolerad och utan vänner många år innan jag hittade till kravatten. Jag behöver kravatten. Jag har mått jätte dåligt i många år men det har blivit bättre sen kravatten. Både dom som är där och personalen har hjälpt mig jättemycket och jag har fått tillbaka lite hopp. Jag vill börja jobba igen, men behöver börja lugnt. Det kan kravatten hjälpa mig med men inte när personalen försvinner och det blir mycket kortare öppettider.”

“Om det inte hade varit för Kravattens verksamhet under se senaste åren så hade mina sociala förmågor inte varit det de är idag! Frågan är om jag hade fungerat socialt överhuvudtaget. Kravatten är den enda plats där jag har haft möjlighet att vara i ett socialt sammanhang helt utan krav under min sjukdomstid. Utan kravatten så hade jag varit helt socialt isolerad och vården hade fortfarande trott att mina sociala brister var medfödda och permanenta. Idag vet vi att så aldrig var fallet utan det var helt enkelt till följd av min sjukdom. Idag har jag snart fullföljt mina studier och fungerar utmärkt även i andra sociala sammanhang. Kravattens verksamhet är ovärderlig så sätt inte en budget på våra liv!” 

“Jag ser Kravatten som en av de få sammanhang där jag kan va mig själv fullt ut utan filter. På grund utav mitt mående så har jag svårt att göra sånt som jag gjorde innan jag blev sjuk. Det har blivit ett glapp mellan mig och mina tidigare vänner på grund utav detta. Jag lämnades i ofrivillig ensamhet som jag inte hade någon lösning på. Att få utöva musik är otroligt viktigt för mig. Jag tycker inte att det är rimligt att jag ska bli utan fritt skapande, musicerande, hopp; sammanhang och den fantastiska personalen; som dessutom utgör några av de få vuxna förebilder jag har.”

”Kravatten är den enda platsen där jag mår bra och får sinnesro. Innan jag började gå till Kravatten satt jag i tron om att jag aldrig skulle träffa någon som skulle förstå mig, men personalen och människorna på Kravatten visade att så inte var fallet. Förutom brytningen av isoleringen, har Kravatten givit mig tro på mig själv och på min utveckling som person, att jag kan umgås med andra människor och trivas med dem. Kravatten är en av de få sakerna som jag ser fram emot varje dag och kan ärligt talat inte tänka mig min situation utan Dem.” 

”Jag har varit sjukskriven under en längre tid och Kravatten är det enda stället som jag kan gå till under dagtid. På Kravatten har jag kunnat fortsätta mitt skapande och utveckla min kreativitet som är en stor del av mitt liv. När vi fick besked om budgetnedskärningar så kände jag att vi blev bortprioriterade. Som att vår verksamhet inte är viktig. Kravatten betyder så mycket för mig och tanken på omorganisationen gör mig både orolig och ledsen. På Kravatten har jag förutom skapande också börjat träna regelbundet vilket medför att min fysiska hälsa har förbättrats.”

”Jag har aldrig förut känt mig så hemma som på Kravatten. Jag har under många år levt isolerad i min lägenhet. Det jag uppskattar mest är möjligheten till enskilt samtal och att det är öppet varje dag. Min kontakt med psykiatrin har varit under all kritik. Även möjligheterna till att delta i aktiviteter på mina villkor. Jag vill inte gå tillbaka till mitt ensamma liv i min lägenhet.”

“Jag har varit sjukskriven i två år, och under det första året var jag i princip totalt isolerad – jag lämnade inte lägenheten annat än för läkarbesök och (upprepade) sjukhusvistelser. Kravatten, inte psykiatrin, har varit helt avgörande för att jag brutit min isolering, börjat skapa rutiner och få i mig mat med någon sorts regelbundenhet. Personalen har hjälpt mig förbereda mig för studier framöver, genom att göra lässcheman och ha uppföljning på vad jag läst varje vecka. Psykiatrin har ärligt talat mer stjälpt än hjälpt, det är Kravatten som har gett mig någonstans att vara på dagarna, brutit isoleringen, gett mig anledning att duscha och byta kläder. Kortare öppettider och färre personal vore katastrofalt, för många av oss.” 

Deltagare vid Kravatten

Kravatten är en öppen mötesplats för unga vuxna mellan 18-35 år. Verksamheten är inriktad på återhämtning från psykisk ohälsa och bygger på deltagarnas medbestämmande. Kravatten erbjuder social gemenskap, studiecirklar, hjälp med att hitta praktikplats eller studier samt fysisk träning under ledning av en hälsocoach. Verksamheten ligger i Telefonplan (Från Kravattens Facebooksida)

Publicerad 18:48, 7 februari 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vad tycker du om den nya gråa färgen på höghuset i Axelsberg?

View Results

Publicerad 21:50, 3 januari 2020
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:casino utan licens
Annons:alla-casinon-2020
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: