Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

REPLIK Henriksberg: Anmärkningsvärt att stadsbyggnadskontoret går emot stadsbyggnadsnämnden

Detta inlägg är ett svar på artikeln: Debatt: Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning struntar i demokratiska spelregler

DEBATT. Diskussionen om det nya förslaget till detaljplan för Henriksbergs verksamhetsområde visar på tydliga brister vad gäller lokaldemokratin. Förslaget har växt kraftigt sedan det ursprungliga förslaget presenterades 2013, detta trots att de flesta yttranden som inkommit har varit negativa till storskaligheten.

LÄS ÄVEN: Debatt: Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning struntar i demokratiska spelregler

I tidigare remissomgångar har fokus från våra partier varit att rädda den fina verksamhet som bedrivs av 4H- gården vilken vi menade måste säkerställas i det fortsatta detaljplanearbetet.

Vi betonade också vikten av att planera för samhällsservice som exempelvis förskola och att även bygga hyresrätter då varje stadsdel mår bra av att det finns bostadsområden med blandade upplåtelseformer

Det förslag som stadsbyggnadskontoret i juni 2020 skickade ut på utställning var dessvärre ett helt omarbetat förslag, som stadsbyggnadsnämnden inte tagit ställning till. Trots att stadsbyggnadsnämnden var tveksamma till den storskaliga bebyggelsen i samband med sitt senaste beslut i juni 2019, har stadsbyggnadskontoret ytterligare ökat totalhöjden på byggnaderna till 42,3 meter.

LÄS ÄVEN: Debatt: Därför är vi mycket kritiska till handläggningen av nya bostäder i Henriksberg

Det är anmärkningsvärt att stadsbyggnadskontoret inte bara går emot alla de synpunkter som har inkommit och som vill ha en lägre bebyggelse, utan även går emot stadsbyggnadsnämndens eget uttalande.

Det är också förvånande att stadsbyggnadsnämnden inte bereds tillfälle att besluta om stadsbyggnadskontorets omarbetade förslag. Likaså att ärenden inte skickats ut på remiss till stadsdelsnämnden. Att en sådan här stor och principiellt viktig uppdatering av detaljplanen endast har passerat tjänstemannaorganisationen och inte de förtroendevalda är inte tillfredsställande ur ett demokratiskt perspektiv.

Av den anledningen lyfte våra två partier frågan på stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö 2020-08-27 och på vårt initiativ beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka varför granskningsärendet om Henriksberg inte hade kommit som remiss till stadsdelsförvaltningen då förslaget markant har ändrats i jämförelse med tidigare förslag.

LÄS ÄVEN: Debatt: Vad får vi lokalpolitiker tycka till om? Exemplet Henriksberg

Förvaltningen skriver 2020-09-24 i sitt svar på nämndens skrivelse att de i utställningsskedet fått ett remissbrev från stadsbyggnadskontoret men att förvaltningen då gjort en bedömning att det inte var aktuellt att svara på remissen. Anledningen var att förvaltningen bedömde att utställningshandlingarna inte skiljde sig väsentligt från samrådsförslaget utifrån nämndens ansvarområden. 

Det är illavarslande att nämndens ordförande ( L) tillsammans med nämndens andre vice ordförande (M) nöjde sig med förvaltningens förklaring och inte reagerade på denna hantering.

LÄS ÄVEN: Debatt: Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning struntar i demokratiska spelregler

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som innehar posten som vice ordförande, menar att då det nya förslaget i flera delar är ett omarbetat förslag borde stadsdelsnämnden getts möjligheter att komma med synpunkter. Det är en viktig del i den demokratiska processen och den lokala demokratin att när det gäller ärenden som har stor betydelse för de boende i stadsdelen ska det finnas möjligheter till dialog och påverkan via de lokala politikerna.

Maria Ljuslin (V), vice ordförande Vänsterpartiet, Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd

Eva Fagerhem (S), gruppledare Socialdemokraterna, Hägersten-Älvsjös Stadsdelsnämnd    

Publicerad 14:14, 8 oktober 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
KALENDER: HÄNDER NÄRA DIG
  1. Ny utställning på Färgfabriken: Beckers konstnärsstipendium 2021 till Youngjae Lih

    13 mars kl.11:00 - 30 maj kl.17:00
  2. Färgfabriken: Utställningen Jävla kritiker!

    13 mars kl.11:00 - 16 maj kl.17:00
  3. Liljeholmskajens Fototävling Årets bild 2021

    31 mars kl.08:00 - 30 april kl.23:30
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vem gör den godaste semlan i Hägersten-Älvsjö 2021?

Publicerad 13:44, 4 februari 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: