Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Därför ska den nya stadsdelen ledas av endast två personer

DEBATT. Att slå ihop Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder är ett ogenomtänkt och inte tillräckligt utrett beslut. Den strama budget som stadsdelsnämnden har leder till indragen verksamhet och sämre kvalité för våra medborgare. Vi känner en oro för minskade resurser som leder till personalneddragningar och därmed också försämringar i vår verksamhet. Därför har socialdemokraterna ett budgetalternativ i fullmäktige som skulle ge mer resurser till stadsdelen.

LÄS ÄVEN: Replik: Förslaget innebär inte ökad kostnad för skattebetalarna

I en tilläggsremiss till ärendet om samgående av Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd som besvarades av nämnden i december 2019 föreslås en utökning av presidiet med en 2:e vice ordförande. Detta skulle gälla under resterande mandatperiod och skälet är att säkerställa att kunskap om båda stadsdelsnämndernas arbete tillvaratas i den nya nämnden. Förslaget innebär dock ett avsteg från stadens reglemente gällande stadens nämnder. Stadens bestämmelser innebär även att både ordförande och vice ordförande uppbär extra arvoden i jämförelse med en ordinarie ledamot. Det framkommer inte i tilläggsremissen att så inte skulle vara fallet. 

LÄS ÄVEN: Debatt: Vi är oroade över utvecklingen med färre och större stadsdelsnämnder

Båda stadsdelsnämnderna har idag ett stramt ekonomiskt läge till stor del orsakat av den skattesänkning som kommunfullmäktige beslutade om i budgeten för 2019. En skattesänkning som innebar cirka 450 miljoner kronor mindre till stadens verksamheter. Den borgerliga majoritetens resonemang har därefter gått ut på att staden måste minska sina utgifter, bland annat genom att slå ihop dessa två stadsdelsnämnder och på så sätt spara pengar. Hur det ska gå till är oklart,  då majoriteten inte tydligt redovisat var besparingarna ska göras.

LÄS ÄVEN: V sågar nya förslaget: Skattebetalarna ska inte stå för konflikten mellan M och L

Att i detta läge utöka den politiska representationen med en vice ordförande och därmed öka kostnaderna för arvoden går stick i stäv med det majoriteten säger sig vilja. Det är en dålig prioritering som troligtvis grundar sig i majoritetens oförmåga att bestämma vilket parti som ska inneha ordförandeposten. Konsekvensen blir att stadsdelen kommer att ha ett presidium bestående av två representanter från majoriteten och en från oppositionen. Detta avviker från ordningen som gäller i stadens alla övriga nämnder och bolagsstyrelser vars presidium består av en från majoriteten och en från oppositionen. 

LÄS ÄVEN: Striden igång om vem som ska leda nya stadsdelen

Vår kritik mot förslaget gäller inte bara eventuella ökade kostnader. Det argument som i remissen framförs som skäl för denna förändring är att säkerställa att kunskap om båda stadsdelsnämndernas arbete tillvaratas i den nya nämnden. Det är viktigt att så sker. Vi menar dock att detta görs bäst genom att de olika partierna till den nya nämnden väljer företrädare med god kunskap om och erfarenhet från Älvsjö respektive Hägersten-Liljeholmen.

Vi ställer oss därför frågande till varför denna förändring egentligen ska göras och vad nyttan är för medborgarna. 

Mot bakgrund av detta föreslår vi att den nya stadsdelsnämnden ska ha två presidieposter likt alla övriga nämnder och bolagsstyrelser i staden. 

Eva Fagerhem                                       Stefan Johansson
Gruppledare (S)                                    Vice ordförande (S)
Hägersten-Liljeholmens SDN             Älvsjö SDN

Publicerad 14:32, 9 februari 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: