Här kan du se var du kan få tag i en City Bike. För att få uppdatering i realtid kan appen laddas ner.

Text: Erica Gilbertson
Foto: Alex Farnsworth