Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

“Så vill vi utveckla vår stadsdel 2017”

DEBATT. Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2016-12-15 Ärende 4, Verksamhetsplan och budget 2017.  Särskilt uttalande:

“Vi instämmer i förslaget till beslut och vill anföra följande.

Vi vill utveckla vår stadsdel på ett socialt, miljömässigt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart sätt. Vi vill att Hägersten-Liljeholmen ska vara en öppen och jämlik stadsdel. Alla människor ska vara välkomna och trygga, oavsett könsidentitet, etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionsvariation, religiös åskådning eller ålder.

En viktig fråga för oss är att motverka fördomar och begränsande könsnormer. Statistik har visat på en snedfördelning av stadens resurser mellan kvinnor och män. Vi vill uppnå en jämställd resursfördelning.

Därför fortsätter det viktiga arbetet med att jämställdhetsintegrera och jämställdhetsbudgetera inom stadsdelsnämndens verksamheter. Ett sätt att synliggöra orättvisor är att redovisa statistik uppdelad efter kön. Jämställdhetsintegrering i beslutsfattande, planering och utförande är en viktig del i vår strategi.

Det är viktigt att verksamheterna erbjuder likvärdig och jämställd service till brukarna. Verksamheterna ska självfallet vara fria från såväl diskriminering som kränkningar.

Hägersten-Liljeholmen växer och kommer att fortsätta växa. Med en ökande befolkning kommer utmaningar såsom att antalet förskolebarn ökar mest här i hela Stockholm. Vi fortsätter att uppfylla förskolegarantin. Vi har öppnat nya förskolor och ersatt tillfälliga lokaler med permanenta förskolor.

Vi fortsätter att rensa ut tveksamma material och ersätter dem med kemikaliesmarta produkter i våra förskolor. Förskolebarnen får god och näringsriktig mat och andelen ekologisk mat ökar. För att förbättra kvalitet och arbetsmiljö vill vi också pröva att införa en vikariepool inom förskolan.

Även antalet ungdomar ökar i vår stadsdel. Vår ungdomsverksamhet fyller en viktig funktion för att motverka segregation och psykisk ohälsa bland ungdomar. Utifrån förvaltningens nyligen gjorda kartläggning vill vi erbjuda fritidsaktiviteter som bättre svarar mot ungdomarnas önskemål och behov.

Utvecklingsarbetet sker i en dialog med ungdomarna, med civilsamhället och andra aktörer i stadsdelen.

Det är viktigt att ungdomar kan påverka frågor som rör dem. Feriearbete är en viktig första kontakt med arbetslivet för ungdomar, därför utökar vi med ytterligare platser under 2017.

Ett intensifierat klimat- och miljöarbete ska prioriteras i stadsdelens alla verksamheter. Verksamheterna ska ha en låg miljöpåverkan. De sökta medlen för klimatinvesteringar kommer att bidra positivt på detta område. Vi vill även framöver bidra till att göra det lättare för medborgarna att göra miljömedvetna val och minska sina klimatmässiga fotavtryck.

Stadsdelens verksamheter är beroende av den kompetenta och engagerade personalen. För oss är det viktigt att medarbetarna har en god arbetsmiljö, trygga anställningar och möjlighet till utveckling i yrket.

För att personal ska trivas i sitt jobb, och även för att kunna rekrytera i den omfattning vi behöver, är det viktigt att vi fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuder goda arbetsvillkor. Vi vill därför intensifiera arbetet med att minska sjukfrånvaron, minska de ofrivilliga deltiderna och förbättra arbetsmiljön.

Det är viktigt att stadsdelen och dess förvaltning har en långsiktigt hållbar ekonomi. En del i det arbetet är att stadsdelen i sin roll som upphandlare av varor och tjänster använder sig av möjligheterna att ställa krav som bidrar till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. I detta ingår också att ställa krav på goda arbetsvillkor i upphandlade verksamheter.”

Dessutom:
För oss som lokalpolitiker är det värdefullt att ha en dialog med medborgarna. Medborgarnas synpunkter och medborgarförslag bidrar till att utveckla och göra verksamheterna och stadsdelen ännu bättre. Vi kommer att utveckla medborgardialogerna ytterligare under 2017. Vi vill aktivt bidra till att stärka kontakterna mellan medborgarna, det lokala civilsamhället och stadsdelsnämnden.

En demokratiskt hållbar stad är en stad där medborgarna är delaktiga och känner samhörighet. En stad där alla är inkluderade, oavsett ålder, ursprung, funktionsvariation eller andra faktorer som historiskt sett har begränsat människors delaktighet i samhället.

Med vår verksamhetsplan och budget fortsätter vi att bygga ett Hägersten-Liljeholmen som är socialt, miljömässigt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart.

jessica-jormtun
Jessica Jormtun (MP) ordförande i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

eva-fagerhem
Eva Fagerhem (S)

carita
Carita Stenbacka Tenezakis (V)

 

Kommentar från Jessica Jormtun (MP)
Några av mina favoriter i majoritetens verksamhetsplan 2017:
-Jämställdhetsarbetet i våra verksamheter, för att resurserna ska fördelas lika mellan flickor/kvinnor och pojkar/män.
-Ungdomsverksamheten, att vi i dialog med ungdomarna ska utveckla ungdomsverksamheten till det ungdomarna vill ha!
-Arbetet med kemikaliesmarta förskolor, för att minimera barnens kontakt med skadliga kemikalier.
-Att vi ökar andelen ekologisk mat i våra förskolor!
-Att minst en skola i stadsdelen kommer att öppna upp för verksamhet på kvällstid med möjlighet för föreningar att hyra in sig i skolans lokaler. (Utbildningsnämnden).

Publicerad 16:27, 15 december 2016
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga

Vad tycker du om den nya gråa färgen på höghuset i Axelsberg?

View Results

Publicerad 21:50, 3 januari 2020
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:alla-casinon-2020
Annons:
Annons:casino utan licens
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: