Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Så här måste nya Liljeholmen C anpassas till barn och ungdomar

Detta är en granskning av den föreslagna detaljplanen för nya Liljeholmens centrum utförd av BUMS (Barns utemiljö i staden)

DEBATT. Detaljplaneförslaget är utarbetat av stadsbyggnadskontoret enligt de önskemålen företaget CityCon, ägare av Liljeholmens galleria, framfört. Förslaget saknar barnkonsekvensutredning. Vi förutsätter att det sker en bearbetning som innebär en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, i enlighet med plan – och bygglagen. Vi har i detta yttrande särskilt framhållit vad som måste ändras för att miljön för barn och unga i området inte ska försämras av förslaget.

Inverkan på parken
Parken runt Trekanten har stor betydelse för de omgivande stadsdelarna och även Södermalm. Den känner redan av trängsel. Dessutom finns planer på bostäder för ytterligare 12 000 personer i området. Dessa planer saknar egna parker och godtagbara förskolegårdar. De boende och förskolorna blir beroende av parken runt Trekanten.

✅  Prenumerera på Bättre stadsdels nyhetsbrev? Det gör du här👍  

Om planförslaget för Liljeholmens centrum genomförs innebär det en mycket stor försämring för barn och unga i Liljeholmen, Årstadal och Gröndal. Men också för förskolebarn och andra besökande barn från Södermalm. Förskolegrupper från alla dessa stadsdelar använder dagligen parken.

Området mellan Liljeholmens centrum och sjön Trekanten är den viktigaste och mest frekventerade delen av parken runt Trekanten. Där finns den mycket uppskattade Fruktparken, ett utegym, en uteservering och sittplatser med utsikt över sjön.

LÄS ÄVEN: Därför säger stadsdelen nej till en större förskolegård

Enligt planförslaget kommer detta område att inkräktas av de nya bostadshusen norr om tunnelbanan, det stora terrass – och rampsystemet från Liljeholmstorget och av den stora vändplatsen vid Norra Liljeholmsgränd. Just detta område är också det mest drabbade av slagskuggor och blåst som orsakas av de två höga bostadshus som föreslås ligga mellan tunnelbanan och sjön.

LÄS ÄVEN: Tyck till om nya Liljeholmen C – samråd startar

De två höga bostadshusen mellan tunnelbanan och Trekanten måste utgå ur planen. De tar plats från en viktig och mycket använd del av parken. Den ger oacceptabel inverkan på vind- och solförhållanden på platser och tider som är de viktigaste för barnen. Av samma skäl är det nödvändigt att minska höjden på kontorskomplexet.

Förhållandena för unga i trakten av Liljeholmens centrum
Kulturförvaltningens kartläggning av mötesplatser i stadsdelsområdet 2015 visar att det inte finns några mötesplatser för ungdomar i Liljeholmen frånsett vissa idrottsanläggningar. Denna brist på mötesplatser gäller bland annat för de 4 263 elever (2015) som går i gymnasieskola i Liljeholmen.

Ingen av dessa 4 263 elever, med undantag för 95 elever i Nordiska musikskolan, har heller mötesplatser eller uppehållsplatser utomhus i anknytning till skollokalerna. Skolorna är utspridda i industri- och kontorsfastigheter. De enda uteplatserna för dem är gatan, parkeringsplatser och lastkajer. Bristen på uppehållsplatser och mötesplatser för unga kommer att öka från cirka 170 till ungefär 900 elever genom utbyggnaden av Nybohovsskolan, samtidigt som skolans utemiljö minskas och försämras radikalt.

Liljeholmens galleria, dess serveringar och torget blir den platsen där unga kan mötas. Även ungdomar från andra stadsdelar utefter tunnelbanelinjerna ser Liljeholmen som en plats att träffas. Redan nu har det uppstått irritation och konflikter, så kallade ungdomsproblem, i Liljeholmens centrum.

LÄS ÄVEN: Debatt: Barnperspektivet i stadsplaneringen får inte bli tomma ord

Mötesplatser för barn och unga samt offentliga lokaler som bibliotek är något som saknas i det för övrigt välfungerande Liljeholmens centrum. Att åstadkomma sådana borde därför vara en huvudsak om platsen ska utvecklas. I handlingarna finns inga åtaganden från Citycon eller staden att utveckla platser för barn och unga.

Däremot finns det lösningar i det föreslagna byggnadskomplexet som kommer att leda till ytterligare ”ungdomsproblem” om de förverkligas. Byggnadskomplexet får en entré mot den så kallade entréplatsen vid Nybohovsbacken (plushöjd 25). Via rulltrappa tar man sig därifrån till en stor inomhus -”plaza” (plushöjd 17.6) med entréer till kontor, korttidsboende och hotell. Man passerar cirka 100 meter genom inomhusplazan. Därefter tar man sig via en rulltrappa ner till Liljeholmstorgets nivå (plushöjd 9.6). I beskrivningen kallas detta ett ”stråk”.

SAMRÅD: Länk till samråd om Liljeholmens centrum finns här

Denna typ av offentliga gångstråk genom stora ytor inomhus med obestämd funktion och bristande möjlighet till social kontroll innebär stora risker för konflikter. Särskilt för att det kan bli den uppehållsplatsen för unga som saknas.

En utveckling av Liljeholmens centrum måste innefatta åtaganden om att offentliga lokaler som bibliotek och samlingsplatser för barn och unga tillkommer. Inomhusytor utan möjlighet till social kontroll bör inte förekomma.

Tor Edsjö, arkitekt och medlem i BUMS, Barns utemiljö i staden
Clarissa Kugelberg, kulturantropolog och medlem i Bums

Publicerad 09:52, 27 februari 2021

Better neighborhood

redaktionen@battrestadsdel.se

Annons:
Annons:

Nyheter

KALENDER

MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Dagens Fråga

I veckan frågade Bättre stadsdels reportrar folk i Fruängens centrum: Vad vill du läsa om i din digitala lokaltidning?

Torsten, Skåne 
– Jag vill läsa om utvecklingen av området, ombyggnationer. Vad som händer, vad som är på gång och sådant. 

Hasse, Fredshäll
Jag vill läsa lite om idrott i lokalområdet, de lokala lagen. Men också vad som händer runtomkring, med miljön, ombyggnationer och dylikt. Där jag bor ska de till exempel eventuellt flytta på en fotbollsplan. Sådant vill jag läsa om. 

Christina, Värmland
– Jag vill veta vad som händer i närområdet. Allt från olika typer av evenemang till info från stadsdelen eller kommunen. Intervjuer med lokala krögare, butiksägare är också intressant.

Linnea, Fruängen 
– Ungdomsidrott skulle vara kul, då jag är aktiv. Så man visar vad vi gör! Men såklart vad som händer och kommer hända i området också!

Tack för att du läser Bättre stadsdel. Prenumerera gärna. Då bygger du samtidigt Hägersten-Älvsjös bästa nyhetsredaktion. Välkommen att prenumerera här. Tack! 

Nyhetstips: redaktionen@battrestadsdel.se , 0709-449519

Här finns Bättre stadsdels nyhetsbrev 

Publicerad 16:15, 9 maj 2023
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: