Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: Så kan äldreomsorgen rustas till en värdig nivå

DEBATT. Det var ”de äldre och sköra” som skulle skyddas för smitta, men vilka är det som dominerar bland dödstalen, jo det är de äldsta och sköraste. Jag är inte förvånad, men jag är förvånad över att man på Folkhälsomyndigheten är förvånad.

Alla åldras inte i samma takt. Många 70+ är både friska och alerta och klarar sig utmärkt själva utan hjälp från andra och är fullt kapabla att ta ansvar för sina egna liv, medan andra har stora behov av bistånd även före 70+. Men det är vid högre åldrar som vårdbehovet inträder för de flesta, medelåldern för inflyttning i vård- och omsorgsboenden är 86 år!

Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebar att alla 70+ även de friska, uppmanades/ålades begränsningar i sina liv,  samtidigt som de verkligt sköra exponerades för smittorisker under coronapandemins första månader och därtill isolerades socialt, en isolering som fortfarande pågår.

Den kommunala äldreomsorgen har förändrats mycket sedan ädelreformen trädde i kraft. Det var då meningen att kommunerna skulle ansvara för boende och omvårdnad i så hemlika former som möjligt medan landstingen (numera regionerna) skulle ansvara för sjukvården.

Den kommunala hemtjänsten har byggts ut mycket så numera bor många äldre med mycket stora omvårdnads-behov kvar i sina egna hem med omfattande hemtjänst. De som får plats i vård- och omsorgsboenden är de med så stora vårdbehov att de i princip behöver tillsyn dygnet runt, en majoritet av dem är dementa. Boendet i vård- och omsorgs-boenden blir ofta kortvarigt, många dör en kort tid efter inflyttningen.

LÄS ÄVEN: Debatt: Så vill vi höja ambitionerna för äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen

De som bor i vård- och omsorgsboenden är ofta mycket sjukare och skörare och har större omvårdnadsbehov än vad boendena är avsedda för. Och bemanningen stämmer inte alltid med behoven. Ingen skugga skall falla över fotfolket bland personalen, de gör så gott de kan men har inte förutsättningar för att göra ett så bra arbete som de skulle behöva och vilja göra.  Detsamma gäller för övrigt hemtjänsten. Vårdbehovet hos de som har hemtjänst har blivit större utan att äldreomsorgen har tillförts resurser i motsvarande omfattning. Samtidigt har vården blivit alltmer detaljreglerad och minutstyrd (ofta också ett otillräckligt antal minuter) vilket innebär mindre möjligheter för vårdpersona-len att ta hänsyn till de äldres individuella önskemål och behov och till oförutsedda händelser.

De ”äldre och sköra” skulle ha så få kontakter som möjligt. Men ju sjukare de äldre är desto mer omvårdnad behöver de och ju mer omvårdnad de behöver desto fler personal har de att göra med. Och många gånger är det timanställda som upprätthåller verksamheten, timanställda som inte har råd att vara sjuka (då får de varken lön eller sjukpenning). Alla har inte adekvat utbildning och när pandemin bröt ut saknades skyddsutrustning. Hur kan man då vara förvånad över att det blev smittspridning?

Det verkar som om smittskyddet inom äldreomsorgen har förbättrats nu, men något som inte uppmärksammats så mycket är vilka konsekvenser social isolering innebär. Det anses ofarligt att den äldre har 20 olika vårdbiträden, men livsfarligt om den äldre träffar anhöriga och vänner? Det finns oroande signaler om hur den ofrivilliga ensamheten förvärrats under coronapandemin. Äldre människor uttrycker allt oftare att livet saknar mening. Alla har inte ”nära och kära”, de öppna träffpunkterna och föreningslivet ligger nere. Den sociala samvaro som för många var anledningen att flytta till ett äldreboende har ersatts av social isolering.

Nu måste åtgärder snabbt vidtas för att bryta den sociala isolering som de äldsta och sköraste utsätts för och rusta upp äldreomsorgen till en värdig nivå.

  • Höj nivån inom äldreomsorgen från skälig levnadsnivå till god levnadsnivå.
  • Minimera behovet av timanställda genom att öka antalet fast anställd personal.
  • Ersätt minut- och detaljstyrningen med tillräckliga ramtider som ger utrymme för individuella önskemål och oförutsedda händelser.
  • Bryt social isolering genom att inrätta säkra träffpunkter och ersätt besöksförbud med besöksregler så att besök kan ske under säkra former.
  • Säkerställ att behov av sjukvård bedöms individuellt och inte utifrån ålder eller boendeform.
  •  Glöm inte att nu kommer de stora barnkullarna från 1940-talet upp i de åldrar då de behöver äldreomsorg.
  • Sluta tala om ”våra äldre och våra sköra”. De äldre är varken omyndigförklarade eller livegna. De är sina egna och de har rätt till goda levnadsvillkor utifrån sina egna behov och önskemål.

Ann-Marie Strömberg (V), ersättare regionfullmäktige i Stockholm
Ledamot stadsdelsnämnd Liljeholmen-Älvsjö

Publicerad 17:50, 1 juli 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: