Annons:
Annons:

logo

Följare 19,5k

Debatt: V: Dessa åtgärder behövs för motverka ökad social oro och ungdomskriminalitet

DEBATT. Vänsterpartiet ser att det behövs ett batteri av insatser för att komma till rätta med det stök och den oro vi sett öka den närmaste tiden. Tyvärr kommer vi inte komma någonstans om vi inte arbetar preventivt och långsiktigt. I nuläget jobbar stadsdelsförvaltningen redan med ökad platssamverkan på dessa platser tillsammans med duktiga och engagerade fältassistenter, polis med lokalkännedom och andra viktiga aktörer.

På kort sikt behöver polisen också stärka dialogen och samverkan mellan skola, socialtjänst, fastighetsägare och butiksinnehavare och vara aktiv och synlig i närområdet. Inte minst gynnas också goda lokala initiativ som nattvandrare och mammor och pappor på stan av en mer synlig närvaro.
På både kort och lång sikt behöver polisen få tillräckliga resurser för att just kunna vara närvarande och bygga förtroendefulla relationer med alla delar av samhället för att på så sätt jobba brottsförebyggande.

LÄS ÄVEN: Västertorpsbor trakasseras av gäng – stadsdelen ökar insatsen

En viktig del i det trygghetsskapande arbetet är också att delge korrekt information av den lokala brottsligheten. Exempelvis skulle Vänsterpartiet gärna se medborgardialoger där förvaltningen, närpolis och vi lokalpolitiker skulle kunna finnas på plats för att ta emot frågor.
Det finns flertalet olika digitala lösningar för det som skulle vara gångbara under rådande pandemi.

En del i det är att också vara synliga till fots även när brott inte har skett.Polis, brandkår och ambulans bör t.ex kontinuerligt besöka skolor och fritidsverksamheter för att skapa förtroende och förståelse för deras uppdrag.

Vi vet att det heller inte räcker med att satsa i en stadsdel utan att arbetet behöver intensifieras i hela staden.En utökad dialog om just trygghetsfrågor och olika lösningar mellan olika förvaltningar gynnar hela staden. 
Vi vill gärna se att de skolsociala teamen, som har som syfte att tidigt fånga upp de elever som är i riskzonen för att hamna snett, blir en permanent verksamhet som ska finnas i alla stadsdelar. Inte minst krävs det en satsning på lärarnas arbetsmiljö så att de får möjlighet att fokusera på undervisningen.

LÄS ÄVEN: Debatt: M: Det behövs krafttag för tryggheten i Söderort

Vänsterpartiet ser också en direkt koppling mellan nuvarande system där vinstdrivande friskolor gynnas på bekostnad av de kommunala skolorna som får än mindre resurser för att ta hand om allt större klasser. Ofta är det också i våra kommunala skolor som några av de mest resurskrävande eleverna går. Det är en tuff ekvation för lärarna att få det att gå ihop, kraven och förväntningarna som ställs på lärarna är inte i närheten av de resurser som tilldelas skolan.Särskilt inte under nuvarande politiska majoritet som skurit ner rejält på skolan och ålagt skolan ett svårsmält effektiviseringskrav.

Vi anser också att vi bör bygga ut och stärka de sociala insatsgrupperna i området och i staden som specifikt riktar sig till unga som genom livsstil riskerar att hamna i kriminalitet och rekryteras till kriminella nätverk.Vi behöver också arbeta med att bryta negativa manlighetsnormer och visa på goda alternativ och vinster med att bryta negativa destruktiva mönster.
Inte minst under pandemin där vi vet att många unga riskerar arbetslöshet krävs en satsning på t.ex jobbtorg och ökad sysselsättning. För de yngre är en aktiv handling att också satsa på ung fritid.

En viktig faktor för att komma till rätta med detta är också att lyssna på föreningslivet och ta del av deras iakttagelser och förslag till lösningar. Såväl som att aktivt ta väl hand om våra grönområden och parker, ta bort otrygghetsskspande buskage, sly och skräp.

Helt enkelt, gällande våra områden krävs det ett batteri av åtgärder för att i grunden motverka ökad social oro och ungdomskriminalitet.

Maria Ljuslin (V), vice ordförande Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd

Publicerad 13:29, 16 september 2020
Annons:
Annons:

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
MEDBORGARFÖRSLAG

Läs om olika förslag som medborgare lämnar in till sin stadsdelsnämnd. Du kan också lämna in ett själv.

Lämna in medborgarförslag
Stöd logoBättre Stadsdel

Gillar du det du läser? Swisha en peng till: 123 086 79 86  

eller donera via PayPal:
Dagens Fråga
rivning

DAGENS FRÅGA. Stockholms stad har tagit fram strategin Varsam utveckling av småhus- och villaområden.
Strategin syftar till att stärka stadsbyggnadsnämndens möjligheter att behålla värdebärande karaktärsdrag samt värna och bevara villa- och trädgårdsstäder med högst kulturvärden. Det skriver DN på onsdagen.

Ska det vara lätt att riva villor och bygga flerfamiljshus i Hägersten-Älvsjö?

Här prenumererar du på Bättre stadsdel – 20kr/mån eller 200kr/år ✅ 

Publicerad 09:30, 16 juni 2021
Annonser
Annons:
Annonser
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
PolisNotiser
Podcast
KÖP-BYT-SÄLJ

Köp eller sälj dina prylar lokalt! Gå med i Facebookgruppen Köp Byt Sälj - Vi som bor i Hägersten

Annons: